Gå rett til innhold
<
<
Risikovilje hos investorer en nøkkel til mer sirkulær bioøkonomi som styrker grønn omstilling

Risikovilje hos investorer en nøkkel til mer sirkulær bioøkonomi som styrker grønn omstilling

Aktuelt

Publisert: 03.10.2023
Oppdatert: 06.10.2023

Andreas R. Graven

Storsatsingen Biosirkel med alle involverte partnere åpner muligheter til å utvikle effektive, lønnsomme løsninger som vil øke risikoviljen hos investorer.

Andreas R. Graven, Prosjektleder Gro Bjerga i Biosirkel i samtale med Henrik Busch-Larsen fra Algiecel, på det årlige forumet til kapasitetsløftet Biosirkel. Dette storprosjektet som ledes av NORCE, skal styrke grønn omstillingsevne og konkurransekraft hos bedrifter i sirkulær- og bioøkonomien., Gro henrik, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

Prosjektleder Gro Bjerga i Biosirkel i samtale med Henrik Busch-Larsen fra Algiecel, på det årlige forumet til kapasitetsløftet Biosirkel. Dette storprosjektet som ledes av NORCE, skal styrke grønn omstillingsevne og konkurransekraft hos bedrifter i sirkulær- og bioøkonomien.

Godt samarbeid er en nøkkel til mer sirkulær bioøkonomi som styrker grønn omstillingsevne. Men: det som også trengs for å lykkes med bioøkonomien, slik at de sirkulære bioøkonomiske verdikjedene kan realiseres, er mer kapital.

– Vi trenger at investorer kommer ned fra gjerdet for å putte penger i omstillingen, sier prosjektleder Gro Bjerga i Biosirkel, som ledes av NORCE.

Fra før finnes en rekke offentlig finansierte virkemidler for bedrifter.

Både regionale og nasjonale støtteordninger åpner for tilskudd til sirkulær bioøkonomi og bærekraftig ressursforvaltning, opplyste forskningskoordinator Jone Engelsvold i Vestland fylkeskommune i sitt innlegg på Biosirkels årlige samling på Sola torsdag 21. september.

Her var partnere og eksterne foredragsholdere samlet til utveksling av ideer og kunnskap.

Andreas R. Graven, På Biosirkels årlige samling med partnere og eksterne foredragsholdere var det gode muligheter til å utveksle erfaringer og løsninger for bioøkonomien på Vestlandet., Samtale1, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

På Biosirkels årlige samling med partnere og eksterne foredragsholdere var det gode muligheter til å utveksle erfaringer og løsninger for bioøkonomien på Vestlandet.

Gode prosjekter vil alltid ha muligheter for å få støtte. Men: det er utfordrende å få investorer til ta skaleringen, for å bygge lønnsom forretning, og samtidig nå nasjonale klima- og miljømål.

– Vi har et krevende og utrolig spennende arbeid foran oss i Biosirkel. De riktige aktørene må kobles, og vi trenger oppskalering av de løsningene som er mest lønnsomme og bærekraftige. Og ikke minst de som markedet etterspør, for å få investorer med, var prosjektleder Gro Bjerga og assisterende konserndirektør Hans Kleivdal i NORCE enige om.

Kleivdal pekte imidlertid på et dilemma som investorer står ovenfor i møtet med ukjente teknologier - store investeringer i nye konseptvalg og nye forretningsmodeller som kanskje utfordrer med bedriftenes kjernevirksomhet.

Han mener det må komme flere markedsutviklende insentiv til for å avlaste overgangsrisiko i form av støtteordninger og subsidier, og dessuten differansekontrakter.

Andreas R. Graven, Prosjektleder Gro Bjerga foran deltakerne på Biosirkel forum, Sola 21. september 2023., Biosirkel alle, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

Prosjektleder Gro Bjerga foran deltakerne på Biosirkel forum, Sola 21. september 2023.

Prosjektleder Gro Bjerga minnet om at vi har en lav grad av sirkularitet i økonomien i Norge, på bare 2,4 prosent.

Potensialet er med andre ord veldig stort: vi har allerede bioressurser som kunne vært foredlet, skapt verdi og arbeidsplasser av.

Så hvordan løfte sirkulær bioøkonomi på Vestlandet?

– Vi må få ressursene i bruk, forbedre utnyttelsen og samtidig kunne håndtere den økonomiske risikoen, og dessuten: forlenge de prosjektene vi setter i gang i Biosirkel, sa Bjerga.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev