Gå rett til innhold
<
<
Rammeverk for sirkularitet innen bioøkonomien

Rammeverk for sirkularitet innen bioøkonomien

Innsikt

Publisert: 28.05.2024
Oppdatert: 28.05.2024

Renee Katrin Bechmann

I kapasitetsløftprosjektet Biosirkel undersøker NORCE-forskere hvordan næringsliv og myndigheter kan rapportere bedre på sirkularitet ved å utvikle måleverktøy.

Colourbox, Vi har valgt å starte med indikatorer for sjømatnæringen med spesielt fokus på oppdrettslaks, men andre næringer vil også kunne ha nytte av dette arbeidet., Oppdrett laks illustrasjonsfoto colourbox, ,

Kilde:
Colourbox

Vi har valgt å starte med indikatorer for sjømatnæringen med spesielt fokus på oppdrettslaks, men andre næringer vil også kunne ha nytte av dette arbeidet.

I dag bruker vi alt for mye av både fornybare og ikke-fornybare ressurser. For å redusere overforbruket er det laget ambisiøse strategier og handlingsplaner for sirkulærøkonomi både i EU og Norge.

Målet er å gå fra en «bruk-og-kast» lineærøkonomi til en sirkulærøkonomi der avfall og forurensning kuttes, produkter og materialer sirkulere og natur regenereres (Ellen MacArthur Foundation).

I mars lanserte regjeringen en handlingsplan for en sirkulær økonomi. Der står det blant annet at Norge skal utvikle nasjonale indikatorer på bakgrunn av EUs rammeverk for måling av sirkulærøkonomi.

I tillegg til de overordnede nasjonale indikatorene trengs det indikatorer som kan brukes på bedriftsnivå for å dokumentere status og for å hjelpe næringslivet og myndighetene å prioritere tiltak som gir mest sirkularitet for innsatsen.

I Biosirkel vil forskere i NORCE undersøke hvordan næringsliv og myndigheter kan rapportere bedre på sirkularitet ved å utvikle indikatorer knyttet til et rammeverk for sirkularitet. Rammeverket er et hierarki av sirkulære strategier slik figuren under viser.

, Figur. Rammeverket er et hierarki av sirkulære strategier (R-er). I BIOSIRKEL skal vi foreslå indikatorer for hver sirkulære R-strategi når produktet er sjømat, med mest fokus på lakseoppdrett., Bilde1 renee, ,

Figur. Rammeverket er et hierarki av sirkulære strategier (R-er). I BIOSIRKEL skal vi foreslå indikatorer for hver sirkulære R-strategi når produktet er sjømat, med mest fokus på lakseoppdrett.

De sirkulære strategiene skal bidra til redusert forbruk av ressurser og materialer og redusere mengden avfall. Det detaljerte rammeverket vi har valgt å bruke bygger på Kirchherr et al. (2017) og ble brukt i et tidligere prosjekt ledet av NORCE der vi la på en tilleggsstrategi om å restaurere natur (R+)

Det er viktig at vi knytter indikatorene til hele hierarkiet av sirkulære strategier vist i figuren. Vi har valgt å starte med indikatorer for sjømatnæringen med spesielt fokus på oppdrettslaks, men andre næringer vil også kunne ha nytte av dette arbeidet.

Relevante næringsaktører og representanter for myndighetene vil bli invitert for å diskutere og forbedre indikatorene forskerne foreslår. Vi håper gode indikatorer kan hjelpe næringen å dokumentere sitt bidrag til sirkularitet på en relativ enkel måte.

På sik ser vi for oss at myndighetene kan, i samarbeid med forskere og sjømatnæringen, sette konkrete mål for hver indikator. Dette kan forsterkes ved å gi fordeler til produsenter som leverer godt på de sirkulære indikatorene. På denne måten kan næringen samlet sett stimuleres til å bevege seg i en økende grad av sirkulærøkonomi.

17. juni samler vi BIOSIRKEL-partnerne til en workshop for å diskutere forslagene til indikatorer. Resultatene vil etter hvert bli oppsummert i en rapport som legges på BIOSIRKEL-prosjektsiden på NORCE-webben.

Mer fra Biosirkel

Se alle artikler
Se alle prosjekter