Gå rett til innhold
<
<
Skal forske på forebygging av frafall i Agder

Skal forske på forebygging av frafall i Agder

Aktuelt

Publisert: 14.12.2021
Oppdatert: 08.08.2022

NORCE er forskningspartner i et innovasjonsprosjekt i Agder, som nettopp har fått bevilging fra Forskningsrådet. Forskningsgruppene Arbeidsliv og inkludering og Helsetjenester og helseøkonomi skal forske på modeller for helhetlig oppfølging for unge som er i risiko for å falle utenfor skole og arbeidsliv.

Agder er blant fylkene med flest unge uføre, og har en større andel av befolkningen utenfor arbeid og opplæring enn landet for øvrig. Derfor har regionen som et av sine to hovedmål innen 2030, at levekårene skal opp for denne gruppen.

– Ønsket fra fylket er å utvikle mer helhetlig oppfølging for unge i risiko for å falle utenfor skole og arbeidsliv med utgangspunkt i igangsatte tiltak. Her trenger de kunnskap om hvor godt de ulike tiltakene virker, og hvordan de eventuelt kan utvides. Hovedmålet er derfor å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til gode og virkningsfulle tjenester for unge i risiko for varig utenforskap, sier Tonje Fyhn som er leder for NORCE sin del av prosjektet.

I forskningsprosjektet skal man undersøke om såkalt SE-metodikk (Supported employment/education, red.) kan brukes overfor unge på videregående skoler. Metodikken baserer seg på tett, fleksibel og langvarig oppfølging, som formes etter de unges individuelle behov og målsetninger. I prosjektet skal de undersøke implementeringen og effekten av modellene som altså tas i bruk i videregående skoler i Agder.

– Vi skal bl.a. undersøke både risikofaktorer og beskyttende faktorer knyttet til frafall, unges levekår, deres bruk av elevrettede tjenester, samt subjektive opplevelser av helse, livskvalitet og relasjonell robusthet over tid, forteller Fyhn.

Hos avdelingsdirektør for Helse og samfunn, Jon Harald Kaspersen, vekker bevillingen stor glede.

– Ungt utenforskap er et av satsingsområdene våre. Vi har stor kompetanse innen området og et prosjekt som dette gir mulighet til å vise at vi kan hjelpe til med å forbedre modeller som kan gi stor nytte på både regionalt og nasjonalt nivå. Jeg gleder meg veldig til å følge prosjektet, sier han.

Prosjektet begynner høsten 2022 og forventes å løpe frem til sommeren 2026. Prosjektansvarlig er Agder Fylkeskommune, mens NAV Grimstad og Vennesla videregående skole også deltar på prosjektet. Fra NORCE skal Tonje Fyhn sammen med Rebecca Radlick, Merete Labriola, Eirin Mølland, Egil Kjerstad og Vigdis Sveinsdottir stå for forskningen.

Les mer om tildelingene til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på nettsiden til Forskningsrådet.

Relaterte personer

Tonje Fyhn

Avdelingsleder Velferd, arbeid og helse - Bergen
tofy@norceresearch.no
+47 56 10 72 27

Rebecca Lynn Radlick

Forsker II - Bergen
rera@norceresearch.no
+47 56 10 76 35

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II - Bergen
visv@norceresearch.no
+47 56 10 72 87

Eirin Mølland

Forsker II - Kristiansand
eimo@norceresearch.no

+47 415 63 717

Merete Labriola

Forsker I - Bergen
mela@norceresearch.no
+47 56 10 76 48

Egil Kjerstad

Forsker I/Forskningsleder Helsetjenester og helseøkonomi - Bergen
egkj@norceresearch.no
+47 56 10 76 18
+47 975 27 197

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev