Gå rett til innhold
<
<
GAMUT – musikkterapi

GAMUT – musikkterapi

Utforsker sammenhenger mellom musikk og helse

I GAMUT forsker vi på profesjonell bruk av musikkterapi som behandling innen spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenestene. Gruppen jobber særlig med større internasjonale randomiserte kontrollerte studier og metaanalyser på musikkterapi. I forskningen samarbeider vi med offentlige og private tjenester innen psykisk helsevern, eldreomsorg, barnevern, kriminalomsorg, nevrorehabiltering og barnehage/skole.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Viggo Krüger

GAMUT – musikkterapi Forskningsleder GAMUT - Bergen

vikr@norceresearch.no

Musikkterapiforskningen i NORCE inngår som en del av tvillingsentret GAMUT. Samarbeid ble opprettet i forbindelse med etablering av musikkterapi som universitetsfag ved Universitetet i Bergen og reguleres av en samarbeidsavtale mellom UiB og NORCE.

GAMUT er internasjonalt orientert, og gir ut to av de fremste internasjonale tidsskriftene i musikkterapi, Nordic Journal of Music Therapy og Voices: A World Forum for Music Therapy.  

Overordnede mål for senteret er:

  • Å utvikle et norsk musikkterapeutisk forskingssenter på høyt internasjonalt nivå
  • Å sikre adekvat kunnskapsutvikling innen universitetsfaget musikkterapi
  • Å utvikle samfunnsrelevant kunnskap om sammenhenger mellom musikk, helse og utvikling.

Forskningen blir først og fremst finansiert gjennom midler fra Norges forskningsråd og det europeiske forskningsrådet. Resultatene publiseres i fagfellevurderte tidsskrift og i bøker, og gruppen deltar aktivt i internasjonale forskingsnettverk. I tillegg til forskning, legger GAMUT vekt på samfunnsrelevante oppgaver som formidling og veiledning, samt medvirkning til implementering og tjenesteutvikling.

Møt forskerteamet

Christian Gold

Forsker I - Bergen
chgo@norceresearch.no
+47 56 10 72 32
+47 975 01 757

Harald Lexander

Forsker III - Bergen
harl@norceresearch.no
+47 56 10 76 59

Lucja Bieleninik

Forsker II - Bergen
lubi@norceresearch.no
+47 56 10 72 13

Monika Geretsegger

Forsker II - Bergen
moge@norceresearch.no
+47 56 10 72 30
+47 469 28 297

Johannes Melhus Medlien

Forskningsassistent - Bergen
jome@norceresearch.no
+47 56 10 73 21

Jörg Assmus

Forsker II - Bergen
jras@norceresearch.no
+47 56 10 72 06

Marianna Ruiz Loria

Stipendiat - Bergen
maru@norceresearch.no
+47 56 10 73 13

Se alle prosjekter