Gå rett til innhold
<
<
Ung support

Ung support

Forskerne ved NORCE skal undersøke om tett og personlig oppfølging gjennom Ung Support, som er inspirert av supported employment-metodikk, bidrar til at ungdom gjennomfører videregående opplæring eller få en varig tilknytning til arbeidslivet til tross for en utfordrende livssituasjon.

Forskerne skal også gjøre en større undersøkelse blant alle unge i Agder mellom 16-19 år, for å øke kunnskapen om beskyttende faktorer og risikofaktorer for senere utenforskap. De skal også evaluere Ung support, som gir tett individuell oppfølging basert på supported employment-metodikken. Tiltaket er allerede etablert som Lindesneslosen i Mandal, og har vært prøvd ut på Vennesla vgs under navnet Venneslabrua.

Det jobbes systematisk med å utvikle en helhetlig elevtjeneste ved Agder fylkeskommunes videregående skoler. Ordningen med ungdomsveiledere prøves ut som en forsterkning av elevtjenesten ved noen skoler i fylket. Før man kan vurdere å gjøre ungdomsveiledere til et fast tilbud ved alle videregående skoler i Agder er det behov for å vite mer om flere sider av satsingen.

Prosjektfakta

Navn

Ung support

Status

Aktiv

Periode

01.08.22 - 31.07.27

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Merete Labriola