Tonje Fyhn

Tonje Fyhn

Forsker III
Telefon: +47 56 10 72 27
Epost: tofy@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen

Fyhn er i ferd med å fullføre sin doktorgradsavhandling med tittelen "Barriers and facilitators to increasing work participation among people with moderate to severe mental illness". Hennes kjernekompetanser inkluderer arbeidsdeltakelse blant underrepresenterte grupper, effekt- og prosessevalueringer, mixed methods, og forskningsformidling.

Fyhn leder forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion). Gruppen søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
  6. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Aktuelt

Publikasjoner