Tonje Fyhn

Tonje Fyhn

Forsker III
Telefon: +47 56 10 72 27
Epost: tofy@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen

Tonje Fyhn, PhD, er forsker II og leder forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion). Fyhn har skrevet doktorgradsavhandlingen "Barriers and facilitators to increasing work participation among people with moderate to severe mental illness", som fokuserer på hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse blant personer som er i behandling for psykisk sykdom. Hennes hovedinteresser inkluderer arbeidsdeltakelse blant personer med psykisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse, eller innvandrerbakgrunn; arbeidsgiverperspektivet i rekrutteringsprosessen; og ungt utenforskap. Metodisk har hun erfaring med effekt- og prosessevalueringer, mixed methods, og er opptatt av forskningsformidling.

Gruppen Arbeidsliv og inkludering søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Forskningsgruppens viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
  6. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Aktuelt

Publikasjoner