Thomas Myksvoll

Thomas Myksvoll

Stipendiat
Telefon: +47 56 10 76 27
Epost: thmy@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg har bakgrunn i Europastudier (b.a, UiB 2016) og Sammenliknende Politikk (m.a, UiB 2018), og jobber for tiden som Ph.D stipendiat i et forskningsprosjekt om kommune- og regionreformen. Avhandlingen tar for seg hvordan ulike argumenter og andre faktorer påvirker regionale forvaltningsaktørers holdninger til påtvungne territorielle reformer.

Mine interesser omhandler hovedsakelig omstilling og innovasjon i offentlig sektor, med et særlig fokus knyttet til lokal og regional forvaltning, politikk, og demokrati. Metodisk jobber jeg mest kvantitativt, og har fra både masterstudiet og i stipendiatperioden utstrakt kompetanse i design av survey og analyse av slike data i Stata og R, men tilegner meg også mer kvalitative tilnærmingsmåter i avhandlingsarbeidet.