<
<
Public perceptions of carbon capture and storage

Public perceptions of carbon capture and storage

Josie Elias, Josie Elias/Shutterstock, Shutterstock 2103261539, <p>shutterstock.com</p>, CCS, forkortelse for carbon capture storage, trykt på treklosser

Kilde:
Josie Elias

Josie Elias/Shutterstock

Josie Elias/Shutterstock, Illustrasjon., Shutterstock 2103261539, <p>shutterstock.com</p>, CCS, forkortelse for carbon capture storage, trykt på treklosser

Kilde:
Josie Elias/Shutterstock

Illustrasjon.

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen.

Den norske regjeringen har satt i gang betydelige tiltak for å utvikle offshore-løsninger for lagring av karbon - med særlig fokus på norsk sokkel i Nordsjøen. Tanken er å importere CO2 fra utlandet for å utnytte norsk lagringskapasitet.

Det er antatt at offshore-lagring vil lede til økt offentlig aksept for CCS-prosjekter, men det eksisterer hittil lite forskning som støtter denne antakelsen.

Det er også utilstrekkelig kunnskap om hvordan utsiktene for eksport av CO2 over landegrenser vil påvirke CCS-aksept i europeiske land, samt hvordan utsiktene for import av CO2 vil påvirke CCS-aksept i Norge.

Mer kunnskap om disse emnene er viktig fordi offentlig motstand utgjør en stor utfordring for implementering av CCS. Forskningsprosjektet PERCCSEPTIONS vil besvare disse spørsmålene ved å utføre en rekke surveyeksperiment i Norge og Tyskland.

Finansiert av CLIMIT programmet til NFR.

Kontaktperson

Gisle Andersen

Forsker II - Bergen

gian@norceresearch.no
+47 56 10 76 01

Prosjektfakta

Navn

Public perceptions of carbon capture and storage

Status

CONCLUDED

Periode

01.08.19 - 31.07.22

Sted

Bergen

Totalt budsjett

4.600.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://perccseptions.no/

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Christine Merk

Samarbeidspartnere

Institut für Weltwirtschaft

Aktuelt

Vi lagrer gjerne egen CO2 men vi vil ikke ta imot gassen fra resten av Europa

Aktuelt

Folk flest er positive til hydrogen som drivstoff på skip

Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev