Gå rett til innhold
<
<
Holdninger til karbonfangst‐ og lagring (PerCCSeptions)

Holdninger til karbonfangst‐ og lagring (PerCCSeptions)

Josie Elias, Josie Elias/Shutterstock, Shutterstock 2103261539, <p>shutterstock.com</p>, CCS, forkortelse for carbon capture storage, trykt på treklosser

Kilde:
Josie Elias

Josie Elias/Shutterstock

Betydelig variasjon i støtten til CCS i Norge og Tyskland

Dette prosjektet har utforsket faktorer som påvirker holdninger til karbonfangst‐ og lagring i Norge og Tyskland. Hovedbildet er at majoriteten av nordmenn er positive til karbonfangst‐ og lagring, vi finner typisk at rundt 60 til 70 prosent er positive til teknologien litt avhengig av hvordan spørsmålet er formulert. I Tyskland finner vi at rundt halvparten er positive til teknologien.

Det er svært stor forskjell på hvor kjent befolkningen i de to landene er med teknologien. Kun 15 prosent av nordmenn oppgir å aldri ha hørt om teknologien, i Tyskland er dette tallet 63 prosent.

Disse funnene må tolkes i lys av hvordan teknologien har blitt omtalt og diskutert i offentlige og politiske debatter de siste tiårene. I Norge har teknologien i en årrekke blitt mye omtalt i debatten om hvordan landet kan redusere sine klimagassutslipp. Omtalen av selve teknologien har gjennomgående vært positiv og det har stort sett vært tverrpolitisk konsensus om at teknologien bør tas i bruk.

Teknologien har også blitt støttet av en rekke miljøvernorganisasjoner. I Tyskland har CCS gjennomgående vært mindre diskutert. Når temaet har kommet opp har debatten vært betydelig mer konfliktfull, svært få politiske partier har støttet CCS og miljøvernorganisasjoner har gjerne sammenlignet lagring av CO2, med lagring av atomavfall. Den offentlige debatten har bidratt til at lagring av CO2 stort sett er forbudt i tyske delstater hvor det er egnede geologiske formasjoner.

I våre resultater ser vi at dette påvirker hvordan støtte til CCS varierer med andre holdninger. I Norge er det for eksempel slik at de som er bekymret for virkningene av klimaendringer er mer positive til CCS enn personer som er lite bekymret for klimaendringer. Denne tendensen er svakere i Tyskland. I Norge ser vi også at de som mener at klimapolitikken som føres er utilstrekkelig, er mer positive til CCS enn personer som vurderer dagens klimapolitikk som for ambisiøs.

Uten negative utslippsteknologier vil det bli svært vanskelig å nå målet om maksimalt 1.5 grader global oppvarming. Karbonfangst‐ og lagring (forkortes CCS) er derfor en svært viktig teknologi og IPCC (2018) vurderer den som avgjørende for å kunne oppnå klimanøytralitet. CCS er også viktig for å redusere utslipp fra produksjonen av sement og forbrenning av avfall. CCS kan på lengre sikt komme til å spille en viktig rolle i kombinasjon med ulike typer negativ utslippsteknologi som reduserer konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

Finansiert av NFR CLIMIT 2019-2022, prosjektnummer 295014.

Kontaktperson

Gisle Andersen

Forsker I - Bergen

gian@norceresearch.no
+47 56 10 76 01

Prosjektfakta

Navn

Public perceptions of carbon capture and storage

Status

CONCLUDED

Periode

01.08.19 - 31.07.22

Sted

Bergen

Totalt budsjett

4.600.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Christine Merk

Samarbeidspartnere

Institut für Weltwirtschaft
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev