<
<
Lab for bærekraftig energi

Lab for bærekraftig energi

Lavutslippsløsninger for energiproduksjon og lagring

Vi er en tverrfaglig forskningsgruppe lokalisert i Bergen som gjør forskning og modellering med utgangspunkt i laboratorieforsøk. Vi kombinerer vår ekspertise innen fysikk, kjemi, mikrobiologi og reservoarteknologi med lang erfaring i forsøksplanlegging og bruk av avansert vitenskapelig utstyr for å løse problemstillinger innen energiproduksjon og energilagring.

Vårt hovedfokus er på undergrunnsprosesser og hvordan bedre forståelse av disse kan redusere fotavtrykket ved produksjon av olje og gass og muliggjøre gjenbruk av gamle reservoarer for mellomlagring av hydrogen eller permanent lagring av CO2. Kjernekompetansen og de eksperimentelle metodene og analyseteknikkene vi bruker kan også benyttes på mange andre områder.

Kontaktperson
Ketil Djurhuus

Lab for bærekraftig energi Forskningsleder Sustainable Energy Research Labs - Bergen

kedj@norceresearch.no
+47 56 10 71 09

Møt forskerteamet
Abduljelil Kedir

Seniorforsker - Bergen
abke@norceresearch.no
+47 56 10 71 22

Biwen An-Stepec

Forsker II - Bergen
bian@norceresearch.no
+47 56 10 71 05

Edin Alagic

Seniorforsker - Bergen
edal@norceresearch.no
+47 56 10 71 04

Jonas Solbakken

Seniorforsker - Bergen
jsol@norceresearch.no
+47 56 10 71 39

Morten Gunnar Aarra

Sjefsforsker - Bergen
moaa@norceresearch.no
+47 56 10 71 02

Nematollah Zamani

Seniorforsker - Bergen
neza@norceresearch.no
+47 56 10 71 50

Nicole Dopffel

Seniorforsker - Bergen
nicd@norceresearch.no
+47 56 10 71 51

Nasjonale og internasjonale nettverk

Se flere prosjekter

Aktuelt

NORCE-ledet hydrogensenter åpnet

Aktuelt

Åpnet NORCE-ledet petroleumssenter