Gå rett til innhold
<
<
Gilda

Gilda Seddighi

Forsker II

gsed@norceresearch.no
+47 56 10 76 67
+47 400 65 705
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg har en doktorgrad fra Fakultet for samfunnsvitenskap med tilknytning til både Institutt for informasjons- og medievitenskap og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.

I flere år har jeg jobbet med ulike prosjekter som utforsker konsekvensene av digitalisering av arbeidslivet på kvinners karriere innen teknologidrevet arbeidsinnovasjon, utvikling og forskning. I tillegg har jeg forsket på måter å øke kjønnsbalansen i teknologidrevet innovasjon.

Gjennom dette arbeidet har jeg utviklet en stadig større interesse for hvordan digitalisering påvirker marginaliserte grupper. Det har ført til at jeg også forsker på digitale ferdigheter blant ungdom som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring (NEET).

Jeg har også ledet flere forskningsprosjekter med fokus på dataspillvaner blant ungdommer med innvandrerbakgrunn, med en spesiell interesse for å navigere mot grupper som opplever ekskludering.

Nylig har jeg vært involvert i prosjekter som utforsker bruken av kunstig intelligens i offentlig sektor og de potensielle risikoene for diskriminering som er forbundet med bruken av det.

Gilda Seddighi

Forskergrupper

Arbeidsliv

Mer info om Gilda

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Muligheter og utfordringer for møteplasser for dataspill – Vestlandsforskning 2023
Politicization of Motherhood as a Mode of Digital Activism: The Case of Iran’s Mourning Mothers – 2023
Unpacking the tensions in the Legal Regulation of Online Hate-Speech within the Norwegian Context – 2023
Digitale ferdigheter er en sammensatt kompetanse – nationen.no 2023
Digitale ferdigheter for å komme ut av NEET-situasjoner – Vestlandsforsking 2023
«Kvinne, liv, frihet»Kjønn, etnisitet og hverdagsaktivisme i den iranske protestbevegelsen – Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2022
Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering. Kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å forebygge diskriminerende effekter ved bruk av kunstig intelligens i offentlig virksomhet – Vestlandsforsking 2022
Taking a Dialogical Approach to Guiding Gaming Practices in a Non‐Family Context – Media and Communication 2022
Why a Radically Different Act Feels Right: A Reimaging of Life During Lockdown in Rural Norway – 2022
Analyse av data for prosjektet "Livsmeistring robuste barn og unge" – Vestlandsforsking 2022
Dataspillvaner blandt ungdommer med flykningbakgrunn uten foreldre i Norge – Vestlandsforsking 2022
Unconventional routes into ICT work: Learning from women's own solutions for working around gendered barriers – 2022
"If it had been only me, it would not have worked out": Women negotiating conflicting challenges of ICT work and family in Norway – 2022
Not just daycare: nordic mothers in research, development and innovation navigating work and childcare – Community, Work and Family 2022
Emotions in the mediated civic context of the family: Understanding children's and parents' mutually constitutive mediation environment – Children & society 2022
The Discourse of Rurality in Women’s Professional-life Narratives: Gender and ICT in Rural Norway – 2022
FACTORS MOTIVATING WOMEN TO STUDY TECHNOLOGY: A QUANTITATIVE SURVEY AMONG YOUNG WOMEN IN NORWAY – 2021
The Illusion of Balance: Women in ICT Working Full-Time and Still Having a Feeling of Opting Out – Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics 2021
The Challenge of Implementing the National Gender Equality Norm in IT Organizations – IADIS International Journal on Computer Science and Information System 2020
Employers' Mixed Signals to Women in IT: Uncovering how Gender Equality Ideals are Challenged by Organizational Context – 2020
Postcolonialism – 2020
Flere kvinner i teknologirelatert innovasjon - En veileder basert på prosjektet Kvinneløftet FixIT – Vestlandsforsking 2020
Må vi egentlig ha flere kvinner i IKT? Diskursive forhandlinger om likestilling i IKT-arbeid – Tidsskrift for kjønnsforskning 2019
Women's experience of role models in IT: Landmark women, substitutes and supporters – 2019
From helicopter parenting to co-piloting: Models for regulating video gaming among immigrant youth in Norway – 2019
Audiences, Towards 2030: Drivers, Scenarios and Horizons of the Future – 2018
Stakeholder discourses about critical literacies and audience participation – 2018
Bridging the gap between micro and macro forms of engagement: Three emerging trends in research on audience participation – 2018
Apocalypse and precarity: Iranian online humor and Trump’s victory – Media Diversified 2016
Mothers' Affective networking and privileges in online space: The case of Iranian mothers of Park Laleh – Feminist Media Studies 2014
I am Neda; Kjønn og Den grønne bevegelsen for krav om demokrati – REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2009
Se alle publikasjoner på Cristin