Gå rett til innhold
<
<
Kåre

Kåre Hansen

Sjefsforsker

kaha@norceresearch.no
+47 51 87 56 21
+47 930 43 779
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Kåre Hansen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Arbeidsliv

Mer info om Kåre

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Risk and Crisis Communication about Invisible Hazards – Journal of International Crisis and Risk Communication Research (JICRCR) 2021
Kunnskapsoppsummering: Komplekse prosjekter og HMS i bygg- og anleggsnæringen – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Hva myndighetene kan lære om kommunikasjon om usynlige farer – Stavanger Aftenblad 2020
Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Kommunikasjon om usynlige farer – Stavanger Aftenblad 2019
Exploring multiple working arrangements in Norwegian engineering, procurement, and construction industry from a middle manager and supervisor perspective: A sociotechnical system perspective – Applied Ergonomics 2019
Autonomy at work, can (too) high autonomy cause health complaints and sick leave? – Advances in Intelligent Systems and Computing 2019
Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019
Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd" – Nordiske organisasjonsstudier 2017
Management Practices for Promoting Employee-Driven-Innovation – 2017
Power, trust and robustness - the politicization of HSE in the Norwegian petroleum regime – Policy and Practice in Health and Safety 2017
Interorganisatorisk samordning i staten – en analyse av « Bolig for velferd » – International Research Instiute of Stavanger (IRIS) 2017
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
Er Statoils makt en fare for sikkerheten? – Stavanger Aftenblad 2015
Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter – Søkelys på arbeidslivet 2015
Knowledge exchange and learning from failures in distributed environments: The role of contractor relationship management and work characteristics – Reliability Engineering & System Safety 2014
Use of information and communication technology to support employee-driven innovation in organizations: a knowledge management perspective – Journal of Knowledge Management 2014
Preparing organisations for employee-driven open innovation – International Journal of Business Science and Applied Management 2014
Problemløsning – Dagens næringsliv 2013
Automation systems and work process safety: assessing the significance of human and organizational factors in offshore drilling automation – Journal of Information Technology Management 2013
Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet – Arbeidsdepartementet 2013
Employee-driven innovation in practice – Promoting learning and collaborative innovation by tapping into diverse knowledge sources – Lifelong Learning in Europe 2012
Preparing enterprises for employee-driven open innovation – 2012
In search of best practices for employee-driven innovation: Experiences from Norwegian work life – 2012
Employee-Driven Innovation, A New Approach. – 2012
Decision Making, Implementation and Distribution of Power – 2011
Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus – IRIS International Research Institute of Stavanger 2011
Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus – Søkelys på arbeidslivet 2011
Oljeskift på land - et gode? – LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2008
Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet? – International Research Institute of Stavanger 2008
Se alle publikasjoner på Cristin