Gå rett til innhold
<
<
SFI Smart Ocean - Fleksibel og kost-effektiv monitorering for forvaltning av et bærekraftig og produktivt hav

SFI Smart Ocean - Fleksibel og kost-effektiv monitorering for forvaltning av et bærekraftig og produktivt hav

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbasert beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i noen grad undervanns-bøyer og fjernstyrte farkoster. Det er imidlertid stor mangel på sanntids- og langtidsmålinger, som kan muliggjøre mer systematisk overvåking av viktige parametre på kritiske lokasjoner under vann over tid, med stedfaste og smartere sensorer.

SFI Smart Ocean utvikler et trådløst observasjonssystem og tilhørende skytjenester som vil kunne gi varselsignal når en hendelse inntreffer som er kritisk for miljøet; samt kunne gjøre overvåking på og rundt undervannsinstallasjoner, som underlag for behovsbasert vedlikehold og sikker drift av disse.

Systemet vil være basert på et nettverk av autonome, energieffektive og smarte undervanns-sensorer som vil muliggjøre innsamling og analyse av store mengder informasjon om havmiljøet og offshore installasjoner. Smart funksjonalitet i sensorer og nettverk vil bidra til en vesentlig bedre utnyttelse av dataoverføringskapasitet enn i dagens løsninger for direkte en-til-en kommunikasjon. Innsamlet data prosesseres og lagres i en tilhørende skyplattform for data- og applikasjonstjenester Med kontinuerlig fokus på datakvalitet i alle ledd vil den aggregerte datatilgangen gi myndigheter, havnæringer og forskning mye bedre grunnlag for beslutninger.

Langtidshistorikk fra stedfaste sensorer i sjø og på installasjoner, i fjorder, kystområder, havne- og industriområder, sammen med avansert dataanalyse, vil gi varselsignal om hendelser og anomalier i drifts- og havmiljø, som beslutningsunderlag for tiltak og intervensjon. Samtidig blir tilrettelegging for fremtidig implementering av droner viktig for også å understøtte autonome operasjoner.

Resultatene fra forskningssenteret vil ha stor nytteverdi på tvers av havnæringene petroleum, havvind, fiskeri og havbruk, og ha betydning for økt bærekraft, sikkerhet og kostnadseffektivitet innenfor marine operasjoner.

Senteret jobber svært tverrfaglig med fokus på samspill mellom teknologier og partnere til felles nytte for havindustriene. For å sikre best mulig innovasjonsgrad og verdiskaping både for partnerne i senteret og havnæringene generelt, så har vi i oppstartsfasen hatt mye fokus på kartlegging av spesifikasjoner, behov og begrensninger, samt studier av tidligere vitenskapelige og industrielle resultater.

I løpet av 2022 ble det satt observasjonsutstyr i sjøen på Austevoll, og de første utstyrstestene ble gjennomført. Data fra to rigger med sensorer er gjort åpent tilgjengelig via datatjenester i skyen. Riggene brukes nå også til forsøk med flere ulike systemer for trådløs undervannskommunikasjon.

Videre har senteret rekruttert 1 ny Ph.d.-stipendiat i 2022 og kandidater til 2 andre Ph.d.-stillinger er til vurdering. Flere masterstudenter har også blitt koblet på aktivitetene i senteret, og Scientific Advisory Committee har startet sitt arbeid. SFI Smart Ocean har også drevet en stor utadrettet virksomhet i 2022 for å presentere senteret på konferanser og i ulike fora, og det er startet initiativ og søknader til flere spin-off prosjekter.

I 2022 ble W-sense AS ny partner i senteret,slik at det totalt nå deltar 19 partnere fra universitets-, høyskole- og instituttsektoren, industribedrifter, nasjonale myndigheter og industriklynger. Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen, og senteret er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Prosjektfakta

Navn

SFI Smart Ocean - Fleksibel og kost-effektiv monitorering for forvaltning av et bærekraftig og produktivt hav

Status

Aktiv

Periode

01.12.20 - 30.11.28

Sted

Bergen

Totalt budsjett

96.000.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://sfismartocean.no/

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

Universitet i Bergen

Prosjektmedlemmer

Ingvar Henne
Torill Hamre
Espen Storheim
Hanne Sagen
Yngve Thodesen
Tosin Daniel Oyetoyan
Rogardt Heldal
Ngoc Thanh Nguyen
Kjell Eivind Frøysa
Keila Mascarenhas de Oliveira Lima
Anne-Lena Kampen
Øivind Bergh
Paul van Walree
Geir Anton Johansen
Bård Henriksen
Jon Oddvar Hellevang
Jan Erik Stiansen
Lars Michael Kristensen
Roald Wilhelm Otnes