Gå rett til innhold
<
<
SFI Smart Ocean

SFI Smart Ocean

, Foto: Ingvar Henne, NORCE/SFI Smart Ocean, SFI SO Bard Frank, ,

Foto: Ingvar Henne, NORCE/SFI Smart Ocean

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbaserte beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i noen grad undervannsbøyer og fjernstyrte farkoster. Det er imidlertid stor mangel på kostnadseffektive sanntids- og langtidsmålinger fra stasjonære og smarte sensorer, som kan muliggjøre mer systematisk overvåking av viktige parametere på kritiske lokasjoner under vann.

SFI Smart Ocean utvikler et trådløst observasjonssystem og tilhørende skytjenester som vil kunne gi verdifulle miljødata, samt kunne gjøre overvåking på og rundt undervannsinstallasjoner, som underlag for tilstandsbasert vedlikehold og sikker drift av installasjonene.

Systemet vil være basert på et nettverk av autonome, energieffektive og smarte undervanns-sensorer for innsamling og analyse av store mengder informasjon om havmiljøet og offshoreinstallasjoner. Smart funksjonalitet i sensorer og nettverk vil bidra til en vesentlig bedre utnyttelse av dataoverføringskapasitet enn i dagens løsninger. Innsamlet data prosesseres og lagres i en tilhørende skyplattform for data- og applikasjonstjenester. Med kontinuerlig fokus på datakvalitet i alle ledd vil tilgangen til aggregerte data gi myndigheter, havnæringer og forskningsmiljøer mye bedre grunnlag for beslutninger.

Langtidshistorikk fra stasjonære sensorer i sjø og på installasjoner, i fjorder, kystområder, havne- og industriområder, sammen med avansert dataanalyse, vil gi varsler om hendelser og anomalier i drifts- og havmiljø, som beslutningsunderlag for tiltak og intervensjon. Samtidig blir tilrettelegging for fremtidig implementering av kommunikasjonsløsninger for droner også viktig for å understøtte autonome operasjoner med mobile enheter.

Senteret jobber svært tverrfaglig med fokus på samspill mellom teknologier og partnere slik at resultatene fra forskningssenteret kan få stor nytteverdi på tvers av havnæringene petroleum, havvind, fiskeri og havbruk, og ha betydning for økt bærekraft, sikkerhet og kostnadseffektivitet innenfor marine operasjoner. For å sikre best mulig innovasjonsgrad og verdiskaping både for partnerne i senteret og havnæringene generelt, så har vi mye fokus på å sikre mest mulig fleksibilitet og gjøre åpne og standardiserte løsninger tilgjengelig i og utenfor konsortiet.

I løpet av 2023 har det blitt gjennomført flere tester av observasjonsutstyr i sjøen på Austevoll, og fast installerte sensorer leverer data for bruk i senteret. Data fra to rigger med sensorer er gjort åpent tilgjengelig via datatjenester i SFI Smart Ocean skyen og NMDC (Norsk marint datasenter). Riggene brukes også til feltforsøk med flere ulike systemer for trådløs undervannskommunikasjon.

I 2023 ble NCE Seafood Innovation ny partner i senteret, slik at det totalt nå deltar 20 partnere fra universitets-, høyskole- og instituttsektoren, industribedrifter, nasjonale myndigheter og industriklynger. Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen, og senteret er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kontaktperson

Marie Bueie Holstad

Sjefsforsker - Bergen

maho@norceresearch.no
+47 920 54 529

Prosjektfakta

Navn

SFI Smart Ocean - Fleksibel og kost-effektiv monitorering for forvaltning av et bærekraftig og produktivt hav

Status

Aktiv

Periode

01.12.20 - 30.11.28

Sted

Bergen

Totalt budsjett

96.000.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://sfismartocean.no/

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

University of Bergen

Prosjektmedlemmer

Ingvar Henne
Torill Hamre
Espen Storheim
Hanne Sagen
Tosin Daniel Oyetoyan
Rogardt Heldal
Ngoc Thanh Nguyen
Kjell Eivind Frøysa
Keila Mascarenhas de Oliveira Lima
Anne-Lena Kampen
Øivind Bergh
Paul van Walree
Geir Anton Johansen
Jon Oddvar Hellevang
Jan Erik Stiansen
Lars Michael Kristensen
Roald Wilhelm Otnes

Samarbeidspartnere

Western Norway University of Applied Sciences, Institute of Marine Research, Norwegian Defence Research Establishment, The Nansen Center, GCE Ocean Technology, GCE NODE, NCE Seafood Innovation, Aker BP, Kongsberg Discovery, Aanderaa, Metas, Bouvet, Reach Subsea, Tampnet, TSC Subsea, W-Sense

Prosjektet i sosiale medier