Gå rett til innhold
<
<
Ranveig Nygaard Bjørk

Ranveig Nygaard Bjørk

Forskningsleder Measurement Science

rabj@norceresearch.no
+47 913 35 305
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Forskningsdirektør i gruppe for Målevitenskap ved NORCE Norwegian Research Center. Mer enn 15 års erfaring innen fiskalmåling, usikkerhetsanalyse og flerfasesmåling. Omfattende fokus på allokeringsusikkerhet og risiko-kost-nytte analyser de senere år med flere publikasjoner innen emnet. Styringsgruppeleder for Norsk senter for geotermisk forskning (CGER) og mer enn 10 års erfaring innen geotermisk forskning, med fokus på klyngeetablering og forskningsdrevet innovasjon. Lang erfaring fra prosjektledelse, koordinering og administrasjon av forskning og vitenskapelig virksomhet. Vitenskapelig bakgrunn innen instrumentering, digital signalbehandling, optimaliseringsteknikker, kommunikasjonssystemer og datasimuleringer. Har deltatt i og ledet en rekke prosjekter som involverer eksperttjenester for industrielle partnere med sikte på forskningsbasert innovasjon.

Ranveig Nygaard Bjørk

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Geotermisk energi
Klimagassutslipp til luft
Fiskalmåling
Flerfasemåling
Instrumentering

Forskergrupper

Målevitenskap

Mer info om Ranveig Nygaard Bjørk

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter