Gå rett til innhold
<
<
Ranveig

Ranveig Nygaard Bjørk

Forskningsleder Measurement Science

rabj@norceresearch.no
+47 913 35 305
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er forskningsleder i gruppe for Målevitenskap ved NORCE. Gruppen er et anerkjent miljø når det gjelder teknologiutvikling, spesielt innen flowmåling og stod bl.a. bak første versjon av det som nå er TechnipFMC sine fiskale gass- og oljemålere, første versjonen av det som nå er Fluenta fakkelgassmåler, første generasjon topside flerfasemåler i dag tilgjengelig via Emerson Roxar og teknoloigutviklingen som førte til etablering av XSENS i 2013. Over mange år har gruppen utviklet nyvinnende teknologi som i utstrakt grad har blitt tatt i bruk av industri. Vi samarbeidet for eksempel med Statens Vegvesen i 2018 for å utvikle fiberoptisk måleteknologi til trafikkovervåking.

Vi er også et internasjonalt kompetansesenter som leverer eksperttjenester innen strømningsmåling, allokeringsmåling, systemmodellering, simulering av målesystem, måling av CO2-utslipp og miljøovervåkning. Basert på teoretisk så vel som praktisk dybdekunnskap om instrumentering og ekspertise innen usikkerhetsanalyse
leverer vi tredjeparts usikkerehetsevalueringer og kommer med anbefalinger for kostandseffektive målsystemer til kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Selv har jeg har vitenskapelig bakgrunn innen instrumentering, digital signalbehandling og optimalisering med doktorgrad fra NTNU og har mer enn 15 års erfaring innen fiskalmåling, usikkerhetsanalyse og flerfasesmåling. Gjennom over 15 år i forskningsgruppen har jeg deltatt i og ledet en rekke prosjekter som involverer eksperttjenester for industrielle partnere med sikte på forskningsbasert innovasjon. Rollen som forskningsleder har også gitt meg kompetanse og erfaring innen portefølje- og personalledelse.

Jeg er stolt av å lede en forskningsgruppe som samarbeider godt og som blir karakterisert som kunnskapsrike, kreative og innovative.

Se alle prosjekter