Akvakultur

Sist oppdatert: 20. feb. 2020

NORCE bidra til bærekraftig utvikling innen havbruk gjennom å tilby kompetanse for å løse grunnleggende og anvendte problemstillinger innen havbruksnæringen. Viktige fagfelt er fysiologi, fiske velferd, produksjonsbiologi og teknologiske løsninger.

Vi har bred erfaring med anvendelse av maskinlæring, visualisering og beslutningstøtte innenfor akvakultur. Et avansert system for beslutningsstøtte for områdeplanlegging innenfor havbruksforvaltning, AkvaVis, har blitt utviklet sammen med Havforskningsinstituttet (HI). Vi har også utviklet maskinlæringsmodeller for havbruksforvaltning, for eksempel for deteksjon av fisk under vann og automatisk telling av lus fra multispektrale bilder.

Prosjekter

Aktuelt