Vigdis Sveinsdottir

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II
Telefon: +47 56 10 72 87
Epost: visv@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen

Forsker innenfor helse og arbeidsliv, i forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (ALI). Mye av mitt arbeid har fokusert på effektevalueringer av arbeidsrettede tiltak for ulike marginaliserte grupper, ved bruk av metoden Individuell jobbstøtte (IPS).

Mitt PhD-prosjekt var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet, grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Dette er en viktig og sårbar gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet, og studien viste at IPS var en effektiv metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. Jeg jobber for tiden med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser i Oslo-området.

Fra 2020 er jeg også en del av GAMUT, som prosjektkoordinator for den internasjonale multisenterstudien Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL).


Aktuelt

Publikasjoner