Vigdis Sveinsdottir

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II
Telefon: +47 56 10 72 87
Epost: visv@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Forsker innenfor helse og arbeidsliv. Mye av mitt arbeid har fokusert på effektevalueringer av arbeidsrettede tiltak for ulike marginaliserte grupper, ved bruk av metoden Individuell jobbstøtte (IPS).

Mitt PhD-prosjekt var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet, grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Dette er en viktig og sårbar gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet, og studien viste at IPS var en effektiv metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. Jeg jobber for tiden med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser i Oslo-området.

Aktuelt

Publikasjoner