Folkehelse

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Med folkehelse mener vi helsetilstanden i en gruppe av befolkningen, i en region eller i et land. I tillegg til summen av de enkelte innbyggernes helsetilstand, inkluderer begrepet folkehelse også økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som har betydning for helsetilstanden.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt