Gå rett til innhold
<
<
Health Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble?

Health Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble?

Nyere data fra EUs medlemsland viser at en fjerdedel av befolkningen i arbeidsfør alder har en kronisk sykdom. Statistisk sentralbyrå i Norge anslår på sin side at sysselsettingsgraden for personer med nedsatt funksjonsevne i yrkesaktiv alder er om lag 41 %.

Sammenhengen mellom kronisk sykdom, arbeid og inntekt er viktig med tanke på den fremtidige bærekraften til europeiske velferdsstater. Et perspektiv er at forverring av helse er korrelert med økt sannsynlighet for tidlig pensjonering for personer over 40 år, noe som beslutningstakere er opptatt av.

Mye forskning tyder også på relativ høy grad av uføretrygdede blant yngre årskull. Resultater fra studier med fokus på sysselsettingseffekt av dårlig helse i yngre aldre tyder på at det er en betydelig årsakseffekt fra helseforverring til sannsynligheten for sysselsetting.

I norsk sammenheng er psykiske problemer og muskel- og skjelettplager de viktigste årsakene bak sykefravær og overgang til uførhet.

Vi utforsker effekten av dårlig helse for unge personer som allerede er i arbeid og diagnostisert med psykiske problemer eller muskel- og skjelettlidelser.

Hovedmålene med prosjektet er å kvantifisere den økonomiske risikoen knyttet til endringer i helsetilstand i ung alder, for den enkelte og for samfunnet; å avklare faktorer som skjermer og utsetter arbeidere for slik risiko; og utforske holdninger i befolkningen til rettferdighet angående mulige konsekvenser av kronisk sykdom på arbeid og inntekt.

Kontaktperson

Egil Kjerstad

Forsker I/Forskningsleder Helsetjenester og helseøkonomi - Bergen

egkj@norceresearch.no
+47 56 10 76 18
+47 975 27 197

Prosjektfakta

Navn

Health Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble?

Status

Aktiv

Periode

15.08.23 - 31.12.26

Sted

Bergen

Totalt budsjett

12.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Håvard Thorsen Rydland
Se alle prosjekter