Gå rett til innhold
<
<
Første gang denne metoden brukes i Norge: 90 bergensere har fått unik innflytelse på lokaldemokratiet

Første gang denne metoden brukes i Norge: 90 bergensere har fått unik innflytelse på lokaldemokratiet

Aktuelt

Publisert: 11.01.2022
Oppdatert: 08.08.2022

Forskere fra NORCE har for første gang brukt metoden ‘deliberativ meningsmåling’ i Norge. 90 innbyggere i Bergen Kommune brukte seks timer på å diskutere viktige politiske saker og svare på meningsmåling. Nå tas resultatene med som innspill til politikerne.

Hva kan man gjøre for å styrke lokaldemokratiet, involvere innbyggerne og gi dem mulighet for å påvirke politiske beslutninger i kommunen? Det har NORCE undersøkt i samarbeid med Bergen Kommune gjennom en såkalt ‘deliberativ meningsmåling’.

90 tilfeldig og representativt utvalgte borgere i Bergen kommune deltok i et digitalt borgerpanel. I forkant av panelet hadde deltakerne svart på spørsmål om preferanser og etterpå ble de delt inn i mindre grupper ledet av en moderator. I løpet av seks timer fikk de informasjon om fordeler og ulemper om to utvalgte prosjekter (utvikling av Dokken og bilfrie områder i Bergen sentrum) og fikk mulighet til å diskutere med de andre i panelet før de traff valg.

- Formålet med prosjektet er å utvide verktøykassen for lokaldemokratiet i Bergen kommune ved å ta i bruk nye metoder for involvering av innbyggerne i politikken og dermed styrke lokaldemokratiet, sier Forsker I i NORCE, Sveinung Arnesen, som har vært leder på forskningsdelen av prosjektet.

- Denne typen demokratiarrangement har potensial til å lede til bedre beslutninger, og kan styrke innbyggernes oppfatninger om at den (lokal)demokratiske prosessen er rettferdig og tar hensyn til innbyggernes synspunkter. Samtidig undersøker vi om det også kan styrke det politiske engasjementet i de deler av befolkningen som i liten grad benytter stemmeretten sin, sier han videre.

Tydelige tendenser

Noen av de mest interessante resultater fra arrangementet er at 79 prosent ønsker at kommunen skal styre boligutviklingen slik at det blir rimelige boliger på Dokken. 67 prosent mener dessuten at cruisetrafikken og utenlandsferger må flyttes ut av sentrum og ikke være på Dokken. Med hensyn til bilfrie områder er kanskje det mest oppsiktsvekkende resultat at 60 prosent heller mot at Bergen sentrum må bli mer bilfritt enn det er i dag, mens 40 prosent mener at det ikke skal det.

«Svarene fra dette prosjektet viser tydelig tendenser på flere viktige områder. 79 prosent ønsker seg en kommunal styring av boligutviklingen, og at rimelige boliger skal være en prioritet. Borgerpanelet er satt sammen av personer fra alle deler av samfunnet. De har vært samlet en lørdag og diskutert sakene i flere timer, og kommet frem til veloverveide konklusjoner. Det er verdifulle innspill å ha med seg i videre arbeid med utvikling av Dokken,» sier byrådsleder i Bergen Kommune Roger Valhammer.

Kommunen har forpliktet seg til å ta undersøkelsen med i beslutningsprosessen og derfor skal resultatene fra borgerpanelet og meningsmålingen bli formelt behandlet som innspill i de politiske prosessene som Bergen kommune har på arealutviklingen på Dokken og på bilfrie områder.

LES HELE RAPPORTEN HER

Stort potensial for å styrke lokaldemokratiet

NORCE og UiB har over lengre tid samarbeidet med Bergen kommune om forskning på å styrke lokaldemokratiet. Borgerpanelet er initiert på bakgrunn av vedtak i Bergen bystyre i møte 24.10.2018. Metoden er utviklet av forskere på Stanford University i USA og det blir antakelig ikke siste gangen den brukes, forteller Sveinung Arnesen.

«En sentral motivasjon for prosjektet er nettopp å høste erfaringer i Bergen som kan komme til nytte for andre norske kommuner. I en tid hvor demokratiet settes på prøve også i etablerte, vestlige demokratier, er viktigheten av å forske på demokratiske prosesser kanskje viktigere enn noen gang.»

Det foregår ulike initiativer på denne fronten i andre kommuner og der er allerede konkrete planer om å gjøre flere. Hvis en norsk kommune ønsker å gjennomføre en ‘deliberativ meningsmåling’ holder forskerne bak prosjektet på å lage en håndbok og vise veien for andre kommuner.

«Vi forventer å ha håndboken klar i løpet av inneværende år,» avslutter Sveinung Arnesen.

Referanse:
Arnesen, Sveinung, Anne Lise Fimreite (UiB), og Jon Kåre Skiple (2021): “Deliberativ meningsmåling i Bergen.” Rapport til bystyret i Bergen, Bergen, 20. november 2021, url: https://bookdown.org/connect/#/apps/8cc01bc4-19c9-444e-93e5-a616021760bb/access

Kontakt

Sveinung Arnesen

Forsker I, fagleder Demokrati og innovasjon - Bergen
sarn@norceresearch.no
+47 56 10 76 03
+47 995 32 496

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev