Gå rett til innhold
<
<
Marie Pontoppidan

Marie Pontoppidan

Forskningsleder Regionalt klima og klimaservice

mapo@norceresearch.no
+47 56 10 75 47
Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Marie Pontoppidan er forskningsleder i gruppen Regionalt klima og klimaservice.

Vi jobber med anvendt forskning på en tidsskala som spenner fra dagens klima til klimafremskrivinger, og vi jobber gjerne med vårt nettverk av private- og næringsaktører.

Jeg har PhD innen regional nedskalering av klimamodeller og jobber i dag innen folkeforskning og samproduksjon av klimainformasjon der jeg blant annet gjennom to-veis diskusjoner med brukene forsøker å fremstille robust og relevant klimainformasjon på en forståelig måte – i et format som er brukbart for våre partnere.

Nyleg har jeg fokusert primært på klima i Norge og deltar i dag i prosjekt med stor grad av samproduksjon; folkeforskning av nedbør og fremtidig klimas betydning for pollinering av frukt, men har også jobbet med sesongvarsling i Øst-Afrika og marine hetebølger. Modelleringserfaringen spenner fra kjøring av ren atmosfæremodell til koblet atmosfære- og havmodell, samt analyse, fortolkning og fremstilling av data herfra.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ser muligheter for samarbeid.

Marie Pontoppidan

Divisjon

Klima og miljø

Forskningstema

Klimamodellering
Skredfare og risiko
Klimarisiko

Forskergrupper

Regionalt klima og klimaservice

Mer info om Marie Pontoppidan

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Klimakrisen, naturkrisen og energikrisen er en og samme sak – Forskersonen.no 2022
A short technical summary of the RCN-financed research projects Postclim and R3 – Norsk Klimaservicesenter 2021
A Hybrid Downscaling Approach for Future Temperature and Precipitation Change – Journal of Applied Meteorology and Climatology 2020
Klimaendringar og villrein - framtida på Hardangervidda – Villreinen 2020
The impact of initial conditions on convection-permitting simulations of a flood event over complex mountainous terrain – Hydrology and Earth System Sciences (HESS) 2020
A hybrid downscaling approach for future temperature and precipitation change – Journal of Applied Meteorology and Climatology 2020
Hydrological impacts of climate change on small ungauged catchments - results from a global climate model-regional climate model-hydrologic model chain – Natural Hazards and Earth System Sciences 2020
Analyse av klimautvikling i kyst- og innlandsregionen i Rogaland – temperatur, nedbør og vind – NORCE Norwegian Research Centre 2020
The impact of initial conditions on convection-permitting simulations of flood events – Hydrology and Earth System Sciences Discussions (HESSD) 2019
Large‐scale regional model biases in the extratropical North Atlantic storm track and impacts on downstream precipitation – Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 2019
Trials, errors and improvements in co-production of climate services – Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) 2019
Improving the Reliability and Added Value of Dynamical Downscaling via Correction of Large-Scale Errors: A Norwegian Perspective – Journal of Geophysical Research (JGR): Atmospheres 2018
Downscaling an intense precipitation event in complex terrain: the importance of high grid resolution – Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography 2017
Se alle publikasjoner på Cristin