Gå rett til innhold
<
<
Marie

Marie Pontoppidan

Forskningsleder Regionalt klima

mapo@norceresearch.no
+47 56 10 75 47
Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Marie Pontoppidan er forskningsleder i gruppen Regionalt klima og klimaservice.

Vi jobber med anvendt forskning på en tidsskala som spenner fra dagens klima til klimafremskrivinger, og vi jobber gjerne med vårt nettverk av private- og næringsaktører.

Jeg har PhD innen regional nedskalering av klimamodeller og jobber i dag innen folkeforskning og samproduksjon av klimainformasjon der jeg blant annet gjennom to-veis diskusjoner med brukene forsøker å fremstille robust og relevant klimainformasjon på en forståelig måte – i et format som er brukbart for våre partnere.

Nyleg har jeg fokusert primært på klima i Norge og deltar i dag i prosjekt med stor grad av samproduksjon; folkeforskning av nedbør og fremtidig klimas betydning for pollinering av frukt, men har også jobbet med sesongvarsling i Øst-Afrika og marine hetebølger. Modelleringserfaringen spenner fra kjøring av ren atmosfæremodell til koblet atmosfære- og havmodell, samt analyse, fortolkning og fremstilling av data herfra.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ser muligheter for samarbeid.

Marie Pontoppidan

Divisjon

Klima og miljø

Forskningstema

Klimamodellering
Skredfare og risiko
Klimarisiko

Forskergrupper

Regionalt klima og klimaservice

Mer info om Marie

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin