Gå rett til innhold
<
<
Klimarisiko

Klimarisiko

Vi blir stadig mer sårbare for ekstreme vær- og klimahendelser

Alle står i fare for å bli rammet av klimarisiko – det være seg kommuner, næringsliv eller privatpersoner.

Ikke minst gjelder det å være godt forberedt på klimaendringene, slik at det er mulig å minimere risikoen. For det er ingen tvil om at endringene i klima vil ramme oss, og gi mer regn, høyere temperaturer – i sum flere episoder med ekstremvær som øker risikoen for oversvømmelser, flom, ras og skred.

NORCE utvikler løsninger for å forutse og håndtere klimarisiko. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å smarbeide med oss.

Kontaktperson
Erik Kolstad

Forecasting Engine Forsker I - Bergen

ekol@norceresearch.no
+47 56 10 75 31
+47 411 22 457

Hva gjør vi?

I NORCE driver vi banebrytende klimaforskning og utvikling av helt nye løsninger for sesongvarsling. I prosjektet Seasonal Forecasting Engine vil vi bidra til å styrke beredskapen i samfunnet og sikre viktig infrastruktur som boliger, veier og kraftforsyning. Våre varsler vil gi sikrere forutsigelser om været inntil tre måneder frem i tid.Hvis styrtregn er sannsynlig en periode, er det viktig at både kommuner og private får forberedt seg. Eller: dersom våren kommer tidligere - og hvis det blir tørke - kan bøndene varsles og finne løsninger som redder avlinger og dyr.

Vi har, i samarbeid med øvrige forskere i Bjerknessenteret, en ledende nasjonal rolle i utviklingen av og kunnskapen om Den norske klimamodellen (NorESM), med ekspertise i global klimamodellering og klimadynamikk. Dette er en veldig viktig kompetanse for arbeidet med klimavarsling og klimarisiko.


Potensialet for sesongvarsling er enormt. Nå som værvarslingsmodellene er blitt bedre, er vi i stand til å gi bedre sesongvarsler enn før

– klimaforsker og meteorolog Erik Kolstad i NORCE.

Seasonal Forecasting Engine baserer seg på fem europeiske klimamodeller, deriblant Bjerknessenterets egen varslingsmodell NorCPM. Data fra satellitter, modeller og observasjoner puttes inn, og selve «motoren» i prosjektet er de nevnte klimamodeller kombinert medavanserte statistiske metoder. I tillegg brukes maskinlæring til å lære opp modellene til å lete etter systematiske feil som kan rettes opp.

Målgruppen er både offentlig og privat sektor, og vi ønsker å bidra til en styrket risikohåndtering og planlegging i Nord-Europa og i Arktis.

I Norge vil troverdige varsler for mer enn ti dager utvilsomt ha stor betydning for mange bransjer, deriblant energibransjen som er dominert av vannkraft. Sikrere forutsigelser av når og hvor mye nedbør som faller, hvor mye snø som legger seg i fjellet og på breer, eller når og hvor kraftige vårflommene blir, gir store økonomiske fordeler. Sesongvarsling er også relevant for andre sektorer som for eksempel landbruk, fiskeri, samferdsel og turisme. Målet med arbeidet vårt innen klimavarsling, er å møte det økende behovet for avanserte, relevante og anvendte sesongvarsler av vær og hav.

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper Se alle prosjekter