Marie Pontoppidan

Marie Pontoppidan

Forskningsleder Forecasting Engine
Telefon: +47 56 10 75 47
Epost: mapo@norceresearch.no
Kontoradresse: Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Eg har min ekspertise innen regional nedskalering av klimamodeller og bias korrigering. Nyleg har eg fokusert på områder og faktorer som er viktige for det norske klima, meir spesifikt lavtrykksbaner over Nord-Atlanteren og nedbør. I dag jobber eg også med en koblet atmosfære- og havmodell med fokus over Karibia. Her undersøker vi korleis menneskelige aktiviteter påvirker korallrev.

Publikasjoner