Gå rett til innhold
<
<
Kirsti Midttømme

Kirsti Midttømme

Sjefsforsker

kimi@norceresearch.no
+47 416 07 478
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Bakgrunn

Jeg er bygningsingeniør fra NTNU med dr.grad innen termisk modellering, fra bergavdelingen, NTNU. Jeg har jobbet i NORCE (tidligere Christian Michelsen Research) siden 2011. Jeg har tidligere jobbet i NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) 1998-2008 og NGI (Norges Geotekniske Institutt (2008-2011). Hovedfokus har vært geotermisk energi, bergvarme, termisk energilagring og integrerte energisystemer. De siste årene har jeg også vært prosjektleder for prosjekter innen CO2 lagring. Jeg har også erfaring med permafrostkartlegging, fiberoptisk måleteknologi (DxS), risiko for overoppheting av sjøkabler samt bassengmodellering.


Jeg har fått lov å være med på utviklingen av geotermisk energi i Norge, fra og vært involvert i design av flere av de største brønnparkene som eks ved Ahus og Sørlandssenteret på 2000 tallet til oppfølging av de nye innovative og integrerte energisystemene som er blitt etablert det siste tiåret. Jeg har jobbet med utredning av geotermisk fjernvarme både på fastlandet og Svalbard. Internasjonalt har jeg vært involvert i geotermiske prosjekter i blant annet Polen, India, Indonesia, Sverige og Hellas.

Det geotermiske anlegget fungerer gjerne som et termisk energilager der både overskuddsvarme og kulde lagres i perioder. I nye integrerte systemer lagres også annen termisk energi som solvarme eller tilgjengelig spillvarme i berggrunnen for bruk seinere. Jeg har også jobbet med andre former for termisk energilagring som eksempel bruk av faseforandringsmaterialer PCM.

Siden 2011 har jeg også vært involvert i CO2 lagringsprosjekter, først som bidragsyter i FME SUCCESS og siden som prosjektleder og assisterende prosjektleder i DemoDas og DigiMon. De siste to omhandler utvikling av overvåkningssystem for CO2 lager.

Jeg var norsk kontakt i IEA teknologinettverk innen energilagring (IEA-Energy Storage) og ledet dette nettverket i perioden 2006-2009, og har hatt ansvar for å rapportere norsk status for bruk av geotermisk energi til Europeisk og Verdens geotermiske kongresser siden 2005. Google Scholar

Ref Google Scholar: Publikasjoner: 55: Siteringer: 460

Kirsti Midttømme

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

CCS / CCUS: Karbonlagring og utnyttelse
Fornybar energi
Energisystemer

Mer info om Kirsti Midttømme

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
The borehole thermal energy storage at Emmaboda, Sweden: First distributed temperature measurements – Science and Technology for the Built Environment 2022
Performance study and life-cycle cost analysis of a ground-source heat-pump system in a commercial building in Norway – Science and Technology for the Built Environment 2022
Understanding Societal Requirements of CCS Projects: Application of the Societal Embeddedness Level Assessment Methodology in Four National Case Studies – Clean Technologies 2022
Quantification of time-varying groundwater flow in boreholes in fractured crystalline rock using long-term distributed temperature sensing – Norwegian Journal of Geology 2022
Case study on optimal design and operation of detached house energy system: Solar, battery, and ground source heat pump – Applied Energy 2021
Digital Monitoring of CO2 Storage Projects (Digimon) – Social Science Research Network (SSRN) 2021
Seismoelectric effects for geothermal resources assessment and monitoring – SEG Global Meeting Abstracts 2021
Lessons learned after one-year of use of a highly efficient neighbourhood in Norway – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019
Effect of temperature and concentration of impurities in the fluid stream on CO2 migration in the Utsira formation – International Journal of Greenhouse Gas Control 2019
Storage Capability [FME SUCCESS Synthesis report Volume 1] – SUCCESS [Christian Michelsen Research AS] 2018
Thermal conductivity map of the Oslo region based on thermal diffusivity measurements of rock core samples – Bulletin of Engineering Geology and the Environment 2014
Geothermal Energy - Country Update for Norway – 2010
Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian-Greenland Sea – Tectonophysics 2009
On the determination of thermal conductivity of sedimentary rocks and the significance for basin temperature history – Petroleum Geoscience 2009
Se alle publikasjoner på Cristin