Gå rett til innhold
<
<
Kirsti

Kirsti Midttømme

Sjefsforsker

kimi@norceresearch.no
+47 416 07 478
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Bakgrunn

Jeg er bygningsingeniør fra NTNU med dr.grad innen termisk modellering, fra bergavdelingen, NTNU. Jeg har jobbet i NORCE (tidligere Christian Michelsen Research) siden 2011. Jeg har tidligere jobbet i NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) 1998-2008 og NGI (Norges Geotekniske Institutt (2008-2011). Hovedfokus har vært geotermisk energi, bergvarme, termisk energilagring og integrerte energisystemer. De siste årene har jeg også vært prosjektleder for prosjekter innen CO2 lagring. Jeg har også erfaring med permafrostkartlegging, fiberoptisk måleteknologi (DxS), risiko for overoppheting av sjøkabler samt bassengmodellering.


Jeg har fått lov å være med på utviklingen av geotermisk energi i Norge, fra og vært involvert i design av flere av de største brønnparkene som eks ved Ahus og Sørlandssenteret på 2000 tallet til oppfølging av de nye innovative og integrerte energisystemene som er blitt etablert det siste tiåret. Jeg har jobbet med utredning av geotermisk fjernvarme både på fastlandet og Svalbard. Internasjonalt har jeg vært involvert i geotermiske prosjekter i blant annet Polen, India, Indonesia, Sverige og Hellas.

Det geotermiske anlegget fungerer gjerne som et termisk energilager der både overskuddsvarme og kulde lagres i perioder. I nye integrerte systemer lagres også annen termisk energi som solvarme eller tilgjengelig spillvarme i berggrunnen for bruk seinere. Jeg har også jobbet med andre former for termisk energilagring som eksempel bruk av faseforandringsmaterialer PCM.

Siden 2011 har jeg også vært involvert i CO2 lagringsprosjekter, først som bidragsyter i FME SUCCESS og siden som prosjektleder og assisterende prosjektleder i DemoDas og DigiMon. De siste to omhandler utvikling av overvåkningssystem for CO2 lager.

Jeg var norsk kontakt i IEA teknologinettverk innen energilagring (IEA-Energy Storage) og ledet dette nettverket i perioden 2006-2009, og har hatt ansvar for å rapportere norsk status for bruk av geotermisk energi til Europeisk og Verdens geotermiske kongresser siden 2005. Google Scholar

Ref Google Scholar: Publikasjoner: 55: Siteringer: 460

Kirsti Midttømme

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

CCS / CCUS: Karbonlagring og utnyttelse
Fornybar energi
Energisystemer

Forskergrupper

Modellering og simulering

Mer info om Kirsti

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin