Gå rett til innhold
<
<
Geothermal Energy Association of Norway GEAN

Geothermal Energy Association of Norway GEAN

Vi står foran en massiv utrulling av bergvarme i vårt tiår. Geothermal Energy Association of Norway (GEAN) er en forening som samler industri og akademia for å dele beste praksis i utvikling og drift av bergvarmeanlegg og å forstå bergvarmens rolle i det norske energisystemet. Nettverket hjelper hverandre gjennom å skape gode prosjekt, styrke det nasjonale samarbeidet innen forskning og teknologiutvikling, og samtidig promotere bruken av denne fornybare energikilden.

Bergvarme / geotermi handler om å høste termisk energi fra bakken og bruke dette som kilde til oppvarming og kjøleformål. Slik kan man fristille store mengder elektrisk energi til andre formål i avkarboniseringen av Norge. Ved å høste varme fra bakken vil det unngåtte forbruket av elektrisk energien skape større verdier i andre deler av nasjonaløkonomien enn det som går til varme og kjølebehov. Dersom termiske ressurser kan høstes og brukes lokalt og distribuert vil storsamfunnets systemkrav på effekt og overføringskapasitet reduseres. I en normalsituasjon vil man uten utstrakt bruk av bergvarme ha et elektrisk energisystem som er over-dimensjonert. Overinvesteringer gir unødig store systempriser - og unødig store naturinngrep. Selv om det ikke foretas en monetær transaksjon ved uthøsting av de termiske ressursene bidrar derfor bergvarmeløsninger svært positivt i samfunnet. Videre kan bergvarmeanlegg brukes til å lagre energi selv mellom sesonger, og slik redusere behovet for elektrisk energi i timene med størst sprik mellom behov og de billige kildene til elektrisitet.

Slik vil eieren av bergvarmeanlegg beskyttes mot pristoppene, og samfunnets behov for overinvesteringer i fornybar kraftproduksjon og overføringslinjer reduseres.

Med andre ord: Bra for forbruker – bra for samfunnet fordi systemisk overinvestering fordyrer energisystemet, gjør unødig naturskade og øker behovet for strømpriskompensering.

Bergvarmen er arealeffektiv og arealene kan brukes til flere hensyn samtidig - derfor er dette den minst konfliktfylte av alle energiformer.

NORCE leder GEAN som har 17 partnere fra hele landet. Partnerne kommer fra næringslivet som designer, utvikler og drifter bergvarmeanlegg, og fra akademia som samler og deler kunnskap. Teknologiske forskningsprosjekter fortsetter som før i universitets- og instituttsektoren i nært samarbeid med næringen.

Senterets partnere inkluderer leverandører av moden bergvarmeteknologi til forbruker, samt en rekke områder innen ressurskartlegging og geologiske undersøkelser, boreteknologi, miljøpåvirkninger, reservoarteknikk, prosessteknologi, energikonvertering og systemmodellering. Vi har en åpen epostliste hvor vi inviterer til åpne nettverksmøter.

Partnerne i GEAN arbeider frem forbedrede boreteknologier som en gang i fremtiden kan gjøre elektrisk kraftproduksjon fra dype og varme kilder mulig. Dersom kostnadsreduksjonen i disse teknologiene utvikler seg videre, vil man kunne bidra med elektrisk energi til en konkurransedyktig pris. Dette avhenger samtidig av hvordan de alternative elektriske energikildene prissettes, all den tid natur- og samfunnskostnad ved disse konfliktfylte energiene regnes inn.

Det norske nettverket for geotermisk energiforskning ble etablert i 2009 under navnet Center for Geothermal Energy Research (CGER). Sommeren 2023 byttet CGER navn til Geothermal Energy Association of Norway (GEAN).

Se mer på www.geanorway.no

Kontaktperson

Anders Nermoen

Seniorforsker - Oslo

aner@norceresearch.no
+47 51 87 50 86
+47 976 58 219

Prosjektfakta

Navn

Geothermal Energy Association of Norway GEAN

Status

Aktiv

Periode

01.01.23 - 15.06.26

Forskningsområder

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

NORCE, Rototec, GTML, Thre360Energy, Odfjell Technology, SLB, Equinor, Greenstat, SINTEF, GCE Node, Universitetet i Bergen, IFE, Universitetet i Stavanger, NORCE, WellID, NORSAR, Huisman
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE