Fornybar energi

Sist oppdatert: 5. des. 2019

«Ren energi for alle» er et av FNs bærekraftsmål og «miljøvennlig energiprodusjon» er en av NORCEs strategiske og tverrfaglige satsninger. NORCE er offensiv og leder an i å konvertere dagens energimix fra fossil til fornybar samt å utvikle mer miljøvennlig og energieffektive løsninger. Fokuserte områder er offshore vind, karbon fangst og larging, geotermisk energi og integrerte energiløsninger.

Aktuelt