Fornybar energi

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

«Ren energi for alle» er et av FNs bærekraftsmål og «miljøvennlig energiproduksjon» er en av NORCEs strategiske og tverrfaglige satsninger. NORCE leder an i konverteringen av dagens energimiks fra fossil til fornybar og i utviklingen av mer miljøvennlige og energieffektive løsninger.

Fokusområder er offshore vind, karbon-fangst og lagring, geotermisk energi og integrerte energiløsninger.

Vi har også aktiviteter innenfor sol og brenselceller, også i samarbeid med vårt datterselskap Prototech.

NORCE har tidligere ledet to forskningssentre for miljøvennlig energi, FME SUCCESS på CO2-lagring og FME NORCOWE på havvind. NORCOWE har fortsatt som et forskningsnettverk.

NORCE leder det nasjonale nettverket CGER innenfor geotermi.

NORCE er tett på industrien og er blant annet partner i katapultene Ocean Innovation og Sustainable Energy.

Se også

Prosjekter

Aktuelt