Gå rett til innhold
<
<
Jon

Jon Thomassen Hestetun

Forsker II

jhes@norceresearch.no
+47 56 10 74 15
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er marinbiolog og økolog og studerer hovedsakelig marine bunnlevende dyr og tilhørende mikroogranismesamfunn med erfaring fra både akademia og privat sektor. Mitt nåværende arbeid fokuserer på hvordan miljø-DNA kan brukes som et økologisk verktøy for å studere marine organismesamfunn og komplementere eksisterende verktøy for marin miljøovervåking. Dette inkluderer både marine bunnlevende dyr og mikroorganismer som protister og bakterier. Jeg har også bakgrunn med taksonomisk identifikasjon av bløtbunnsfauna, har jobbet som miljøkonsulent under gjeldende lovverk og forskrifter for marin miljøovervåking i kystnære områder (Vannforskriften) og på kontinentalsokkelen (offshore overvåking), og via Universitet i Bergen på den midtarktiske ryggen i forbindelse med varme kilder og sjøfjell ved Jan Mayen og på Mohnryggen. Som taksonom har jeg i tillegg jobbet med fylogeni og evolusjon innen rekken Porifera, svampene, med et spesielt fokus på de såkalte kjøttetende svampene i familien Cladorhizidae.

Jon Thomassen Hestetun

Divisjon

Klima og miljø

Forskningstema

Kartlegging og overvåking av marine ressurser
eDNA

Forskergrupper

Molekylær økologi og paleogenomikk - MEP

Mer info om Jon

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin