Gå rett til innhold
<
<
Jon Thomassen Hestetun

Jon Thomassen Hestetun

Forsker II

jhes@norceresearch.no
+47 56 10 74 15
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er marinbiolog og økolog og studerer hovedsakelig marine bunnlevende dyr og tilhørende mikroogranismesamfunn med erfaring fra både akademia og privat sektor. Mitt nåværende arbeid fokuserer på hvordan miljø-DNA kan brukes som et økologisk verktøy for å studere marine organismesamfunn og komplementere eksisterende verktøy for marin miljøovervåking. Dette inkluderer både marine bunnlevende dyr og mikroorganismer som protister og bakterier. Jeg har også bakgrunn med taksonomisk identifikasjon av bløtbunnsfauna, har jobbet som miljøkonsulent under gjeldende lovverk og forskrifter for marin miljøovervåking i kystnære områder (Vannforskriften) og på kontinentalsokkelen (offshore overvåking), og via Universitet i Bergen på den midtarktiske ryggen i forbindelse med varme kilder og sjøfjell ved Jan Mayen og på Mohnryggen. Som taksonom har jeg i tillegg jobbet med fylogeni og evolusjon innen rekken Porifera, svampene, med et spesielt fokus på de såkalte kjøttetende svampene i familien Cladorhizidae.

Jon Thomassen Hestetun

Divisjon

Klima og miljø

Forskningstema

Kartlegging og overvåking av marine ressurser
eDNA

Forskergrupper

Molekylær økologi og paleogenomikk - MEP

Mer info om Jon Thomassen Hestetun

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
The Use of eDNA to Monitor Pelagic Fish in Offshore Floating Wind Farms – Oceanography 2023
Environmental DNA monitoring of pelagic fish fauna at the Hywind Scotland floating wind energy installation – A pilot study – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Wind and Fisheries: Desktop Study on the Coexistence Between Offshore Wind and Fisheries in Sothern North Sea II – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Arctic Paleoceanography Cruise KH21-234 with R/V Kronprins Haakon – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Environmental DNA monitoring of pelagic fish fauna at the Hywind Scotland floating wind energy installation – A pilot study – NORCE Norwegian Research Centre 2022
FAGUTREDNING MINERALRESSURSER I NORSKEHAVET LANDSKAPSTREKK, NATURTYPER OG BENTISKE ØKOSYSTEMER – Oljedirektoratet 2021
MetaMon final project report - High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments – NORCE 2021
The impact of DNA extract homogenization and replication on marine sediment metabarcoding diversity and heterogeneity – Environmental DNA 2021
Grab what you can—an evaluation of spatial replication to decrease heterogeneity in sediment eDNA metabarcoding – PeerJ 2021
Benthic eDNA metabarcoding provides accurate assessments of impact from oil extraction, and ecological insights – Ecological Indicators 2021
Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø – Miljødirektoratet 2021
Evidence of Vent-Adaptation in Sponges Living at the Periphery of Hydrothermal Vent Environments: Ecological and Evolutionary Implications – Frontiers in Microbiology 2020
Sleeping with the enemy: unravelling the symbiotic relationships between the scale worm Neopolynoe chondrocladiae (Annelida: Polynoidae) and its carnivorous sponge hosts – Zoological Journal of the Linnean Society 2020
Significant taxon sampling gaps in DNA databases limit the operational use of marine macrofauna metabarcoding – Marine Biodiversity 2020
Insights into the symbiotic relationship between scale worms and carnivorous sponges (Cladorhizidae, Chondrocladia) – Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 2019
Deep-Sea Carnivorous Sponges From the Mariana Islands – Frontiers in Marine Science 2019
High similarity in the microbiota of cold-water sponges of the Genus Mycale from two different geographical areas – PeerJ 2018
Data analysis – 2018
Sorting specimens and preserving materials – 2018
Sampling gears and equipment – 2018
Planning marine field studies – 2018
The marine Environment – 2018
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016 - Sammendragsrapport 2011-2016 – Uni Research AS 2017
A review of carnivorous sponges (Porifera: Cladorhizidae) from the boreal North Atlantic and Arctic – Zoological Journal of the Linnean Society 2017
C-undersøkelse ved Haverøy, Fjell kommune – Fishguard miljø 2016
The Microbiome and Occurrence of Methanotrophy in Carnivorous Sponges – Frontiers in Microbiology 2016
Cladorhiza corallophila sp. Nov., a new carnivorous sponge (Cladorhizidae, Demospongiae) living in close association with Lophelia pertusa and Madrepora oculata (Scleractinia) – Zootaxa 2016
Carnivorous sponges (Porifera, Cladorhizidae) from the Southwest Indian Ocean Ridge seamounts – Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 2016
The cladorhizid fauna (Porifera, Poecilosclerida) of the Caribbean and adjacent waters – Zootaxa 2016
The systematics of carnivorous sponges – Molecular Phylogenetics and Evolution 2016
Taxonomy of Cladorhiza in the deep SW Atlantic: C. nicoleae sp. nov. and redescription of C. inversa (Cladorhizidae, Poecilosclerida, Demospongiae) – Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 2016
Cladorhizidae (Porifera, Demospongiae, Poecilosclerida) of the deep Atlantic collected during Ifremer cruises, with a biogeographic overview of the Atlantic species – Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 2015
MOM C-undersøkelse ved Vikageilen i Kristiansund kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 12-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2012
MOM C-undersøkelse ved Rataren II i Frøya kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 1-2012 – Uni Miljø, Uni Research AS 2012
MOM C-undersøkelse ved Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune, 2011. SAM e-rapport nr. 19-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Fætten i Halsa kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 16-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Leikvangbukta i Bjugn kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 15-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Ratvika i Åfjord kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 14-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Singsholmen i Hitra kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 21-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Sandøya III i Roan kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 20-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Steinholmen i Aure kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 17-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Storskjæret i Aure kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 18-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Ulværholmen i Hitra kommune, 2011. Revidert versjon: 09.01.2012. SAM e-Rapport nr. 13-2011R – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Honnhammarvika og Hegerbergtrøa i Tingvoll kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 10-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
MOM C-undersøkelse ved Kjørsvikgrunnen i Hemne kommune, 2011. SAM e-Rapport nr. 11-2011 – Uni Miljø, Uni Research AS 2011
Oppfølgende miljøundersøkelse ved Kollsnes prosessanlegg i 2010. SAM e-Rapport nr. 14-2010 – Uni Miljø, Uni Research AS 2010
Se alle publikasjoner på Cristin