Gå rett til innhold
<
<
Første store studie med miljø-DNA for å se hvordan fisk påvirkes ved havvindpark

Første store studie med miljø-DNA for å se hvordan fisk påvirkes ved havvindpark

Aktuelt

Publisert: 31.05.2023
Oppdatert: 07.06.2023

Andreas R. Graven
Thomas Hovmøller Ris
Eleanor Frances Hooppell Smith

Forskere i NORCE har tatt prøver av miljø-DNA fra havvannet rundt verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. Nå skal prøvene analyseres.

Andreas R. Graven, Vindturbin, Hywind Tampen., Hywind Tampen topp hoyre, ,

Kilde:
Andreas R. Graven

Vindturbin, Hywind Tampen.

Det er første gang forskere gjør en fullskala studie med miljø-DNA for å undersøke hvordan fisk påvirkes ved en norsk havvindpark. Oppdragsgiver er Equinor.

Målet med prosjektet er å kartlegge hvordan Hywind Tampen påvirker fiskebestandene i området, med fokus på både såkalt pelagisk fisk, det vil si fisk som lever i de frie vannmassene, samt bunnlevende fisk.

Disse fiskene etterlater spor av DNA i vannmassene rundt seg. Dette er genetisk materiale som kan stamme fra slim og avføring, eller egg, melke og rogn.

I månedene som kommer skal NORCE-forskerne analysere prøvene som er tatt ved havvindparken.

Jon Hestetun, En vannhenter senkes ned i vannmassene rundt en av turbinene for å samle inn vann som skal analyseres for miljø-DNA., Hywind Tampen PM innstrument bredde ustnitt, ,

Kilde:
Jon Hestetun

En vannhenter senkes ned i vannmassene rundt en av turbinene for å samle inn vann som skal analyseres for miljø-DNA.

– Fangstredskaper som vanligvis brukes for å undersøke fiskebestander, kan være vanskelig å bruke tett opptil turbiner og ankerkjettinger i havvindparker. Prøver av miljø-DNA - som kun krever vannhentere som fires ned i sjøen - er et lite gjennombrudd for oss, sier forsker Jon Thomassen Hestetun i NORCE.

Hestetun leder forskningen sammen med kollega Thomas Dahlgren. Metoden de nå har brukt, er en videreutvikling av en metode som ble testet i havvindparken Hywind Scotland i 2021.

Ved å analysere miljø-DNA fant forskerne den gang DNA fra 26 ulike arter, med ulik fordeling på 10 og 50 meters dyp både inne i vindparken og i området rundt.

– Her brukte vi en genetisk markør for fisk, som heter MiFish, på filtrert vann fra rundt havvindturbinene, sier Hestetun.

Forskerne har nylig avsluttet et 14 dagers tokt med prøvetaking ved Hywind Tampen. Denne gangen tok Hestetun og kollegene flere vannprøver i flere omganger for å validere metoden.

– Vi ville undersøke om mønstrene vi ser i artssammensetningen er stabile over tid, derfor tilbrakte vi to uker i området ved vindparken. Dette i seg selv er et aldri så lite gjennombrudd innen forskning på hvordan havvindparker påvirker fiskene og livet i havet, forteller Hestetun.

Hywind Tampen er under bygging, og prosjektet fokuserer derfor kun på de vindturbinene som allerede finnes i parken.

Hywind Tampen ligger om lag 140 kilometer fra nærmeste land og skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft.