Kartlegging og overvåking av marine ressurser

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE bidrar til FoU av observasjonssystemer og avanserte programvareløsninger for kartlegging og overvåking av de marine ressursene. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av havet og ressursene.

Siden 1980-tallet har NORCE samarbeidet med Havforskningsinstituttet (HI) om utvikling av avansert vitenskapelig programvare og analyseverktøy for å kartlegge pelagiske og demersale ressurser fra marine akustiske data. Et resultat av dette samarbeidet er programvaren LSSS som har en stor brukerbase og som fortsatt er i aktiv utvikling.

Ved å anvende kompetanse innen bildeanalyse og bildeprosessering kan man oppnå automatisk forbehandling av videosekvenser for effektiv kartlegging av marine habitater. Ved også å bruke maskinlæringsteknikker kan systemet identifisere og beskrive objekter av interesse i videoer og bilder. NORCE har ekspertise til å sette opp og kjøre datainnsamlingskampanjer for overvåking av havoverflaten, vannsøylen og den bentiske sone. Dette inkluderer design, bygging og testing av målesystemer samt datahåndtering, overvåking av data og dataanalyse.

LSSS

LSSS er en programvare for etterbehandling av akustiske data fra flerfrekvens ekkolodd designet for vurdering av marine bestander og for bruk innen havforskning. NORCE startet utviklingen av LSSS i 2002 i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI). LSSS er fortsatt i aktiv utvikling og har mer enn 100 registrerte brukere. Den primære styrken til LSSS er å tilby rask tolkning av store datamengder. All funksjonalitet er bygget med den hensikt å gjøre det mulig for en typisk bruker å tolke en hel dag med undersøkelsesdata på omtrent 2 timer. Et hovedtrekk ved LSSS er statistisk kategorisering. Et spesielt system brukes til å definere kategorier ved å velge dataprøver som er representative for hver kategori. Nye data kan deretter kategoriseres basert på egenskapene til treningsdataene. Kategoriseringen produserer en ny type datagrammer som kan vises på skjermen eller skrives til fil. Programvarepakker og relaterte tjenester for trening, installasjon og support / vedlikehold for LSSS tilbys gjennom MAREC.

MAREC

Aktuelt