eDNA

eDNA analyser utvikles og brukes som verktøy for kvantitative analyser av biodiversitet og antropogeniske effekter i marine økosystemer