Gammabasert måling

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Vår kompetanse innenfor gammabaserte målesystemer inkluderer:

NORCE har også kompetanse på rekonstruksjonsalgoritmer for gammatomografer.