Gå rett til innhold
<
<
Astrid

Astrid Marie Skålvik

Seniorforsker

assk@norceresearch.no
+47 473 74 162
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er seniorforsker i gruppen Målevitenskap, og har spesialisert meg innen usikkerhets- og sensitivitetsanalyse av komplekse systemer, analytisk og numerisk modellering og dataanalyse. Min kompetanse omfatter overvåkning av CO2-utslipp, fiskale målesystemer (enkeltfase og flerfase) og allokeringsystemer. Jeg har også arbeidet med testing av elektronisk utstyr, forskning og ISO-sertifisering for medisinske applikasjoner.

Jeg liker å presentere det spennende arbeidet vi gjør i Målevitenskapgruppen på konferanser og temadager. Jeg holder kurs i usikkerhetsforplanting gjennom målesystem, og dessuten gjesteforelesninger for studenter.

Jeg har i perioden 2022-2025 en 75 % stilling som stipendiat ved SFI Smart Ocean, hvor jeg prøver ut forskjellige metoder for å gjøre havobservasjoner mer pålitelige ved bruk av automatiske tester for kvalitetskontroll.

Astrid Marie Skålvik

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Klimagassutslipp til luft
Fiskalmåling
CO2-utslippsovervåkning
Flerfasemåling

Forskergrupper

Målevitenskap

Mer info om Astrid

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt