Gammabasert måling

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Vår kompetanse innenfor gammabaserte målesystemer inkluderer:

NORCE har også kompetanse på rekonstruksjonsalgoritmer for gammatomografer.