Gå rett til innhold
<
<
WindHouse

WindHouse

, , Windhouse 1, ,

Windhouse – et verktøy for lokalisering av havvindparker

Den norske regjeringen gikk i 2023 ut med en ambisjon om å tildele områder for utbygging av havvindparker med en samla effekt på 30.000 MW innen 2040. Men hvor skal disse vindparkene ligge?

Da NVE i april 2023 utpekte de nye utredningsområdene for havvind, var valgene støtta av en såkalt flerkriterieanalyse – en matematisk modell som sammenstiller de motstridende kriteriene for hvor vindparkene skal ligge og beregner en indeks som rangerer lokasjonene etter egnethet.

En flerkriterieanalyse forsøker å være objektiv ved at den vektlegger ulike hensyn en kan skaffe data om. Vektinga av kriteriene er imidlertid en subjektiv øvelse som kan gi forskjellige resultater. Hvordan varierer kartet over egnethet med valg av vekting?

Windhouse er en nettbasert programvare som gjør flerkriterieanalysen transparent og dynamisk, siden den gir mulighet til å:

  • eksperimentere med ulike vektinger av kriteriene for lokalisering av havvind og visualisere resultatene
  • legge inn nye datasett som gjenspeiler viktige framtidsscenarier eller annen informasjon som interessentene etterlyser.

Slik kan en for eksempel ta hensyn til endringer i vindressursene som følge av klimaendringer, mens eksisterende analyser bare er basert på et nåtidsbilde.

Flerkriterieanalysen i Windhouse er basert på en forskningsartikkel av Ida Marie Solbrekke og Asgeir Sorteberg publisert i journalen Wind Energy.

Kontaktperson

Stian Normann Anfinsen

Seniorforsker - Tromsø

stia@norceresearch.no
+47 56 10 78 43
+47 906 56121 (mobile phone)

Anders Sleire

Leder NORCE Analytics - Bergen

ansl@norceresearch.no
+47 56 10 70 19

Prosjektfakta

Navn

WindHouse

Status

Periode

13.06.24 - 13.06.24

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

NORCE

Kontaktpersoner

Windhouse er NORCE sitt datavarehus for havvindinformasjon og vil bli utvida med mer informasjon og tjenester.

Kontaktperson: Stian Normann Anfinsen (stia@norceresearch.no), seniorforsker

Windhouse er utvikla av NORCE Analytics – en NORCE-enhet som tilbyr dataprodukter og tjenester basert på forskningsresultater, dataanalyse og kunstig intelligens.

Kontaktperson: Anders Sleire (ansl@norceresearch.no), leder NORCE Analytics