<
<
Målevitenskap

Målevitenskap

Anvendt måleteknologi og analyse av komplekse målesystemer

Vi forsker på anvendte måleutfordringer og utvikler måleteknologi i tett samarbeid med industrien. Vi er spesialister på design og analyse av komplekse målesystemer og verdikjeder og arbeider med dette på mange nivåer.

I tillegg er vi et internasjonalt kompetansesenter som leverer eksperttjenester innen strømningsmåling, allokeringsmåling, systemmodellering, simulering av målesystem, måling av CO2-utslipp og miljøovervåkning.

Vi har tung kompetanse innen elektromagnetisk, akustisk, fiberoptisk og gammabasert måleteknologi i tillegg til prosess-simulering, modellering og dataanalyse. Nå utnytter vi kompetansen til å løse utfordringer innen det grønne skiftet og spesielt innen områder som måling- og verdikjedeanalyse av hydrogen og CO2.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarbeide med oss.

Kontakt
Ranveig Nygaard Bjørk

Målevitenskap Forskningsleder Measurement Science - Bergen

rabj@norceresearch.no

+47 913 35 305

Vi utfører design og analyse av komplekse målesystemer

Her er noen eksempler på oppdrag vi utfører:

  • Propagering av usikkerheter på systemnivå
  • Målrettet utnyttelse av fysiske måleprinsipper for å forbedre systemytelse og øke informasjonsmengde.

Vi er et innovativt miljø og har tradisjoner for å ta forskningen helt til praktisk anvendelse.

Møt forskerteamet
Bjørnar Ystad

Seniorforsker - Bergen
bjys@norceresearch.no
+47 56 10 78 17

Davide Illiano

Forsker - Bergen
dail@norceresearch.no
+47 56 10 78 16

Jan Kocbach

Sjefsforsker - Bergen
jako@norceresearch.no

+47 452 26 637

Karoline Husevåg Kvalsvik

Forsker - Bergen
kakv@norceresearch.no

+47 952 00 427

Kjetil Daae Lohne

Seniorforsker - Bergen
kjlo@norceresearch.no

+47 958 57 813

Kjetil Folgerø

Sjefsforsker - Bergen
kjfo@norceresearch.no

+47 971 73 548

Marie Bueie Holstad

Sjefsforsker - Bergen
maho@norceresearch.no

+47 920 54 529

Adam Christopher Funnell

Forsker - Bergen
adfu@norceresearch.no
+47 56 10 78 26

Astrid Marie Skålvik

Seniorforsker - Bergen
assk@norceresearch.no

+47 473 74 162

Camilla Sætre

Seniorrådgiver - Bergen
casa@norceresearch.no

Eivind Nag Mosland

Forsker - Bergen
emos@norceresearch.no

+47 986 39 543

Jon Oddvar Hellevang

Seniorforsker - Bergen
johe@norceresearch.no

+47 988 48 828

Kjell-Eivind Frøysa

Spesialrådgiver - Bergen
kjfr@norceresearch.no

Peter James Thomas

Sjefsforsker - Bergen
peth@norceresearch.no

+47 911 31 378

Testsentre og laboratorier
Se alle prosjekter

Aktuelt

Simuleringer gir svaret på hvordan du kan få billigere strøm

Aktuelt

Våt drøm om smart, trådløst nettverk under vann blir virkelighet