Gå rett til innhold
<
<
Nils

Nils Håheim-Saers

Overingeniør

niha@norceresearch.no
+47 970 74 340
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Jeg er overingeniør ved dronegruppen i Teknologi-avdelingen av NORCE. I tillegg til prosjektarbeid knyttet til droner fyller jeg de formelle rollene flytryggingsleder (Safety manager) og samsvarsansvarlig (Compliance manager) i NORCE sitt droneflyselskap. Jeg har erfaring med å lede prosjekter i samarbeid med privat industri, sivile og militære offentlige etater og akademia.

NORCE har bred erfaring med å planlegge og gjennomføre droneflygninger. Både i Norge og utlandet. I dagens prosjektportefølje hjelper dronegruppa i NORCE kundene for eksempel med å utvikle morgendagens løsninger for eksisterende og fremtidige droner. Både teknisk og operativt. 

  • Typiske tekniske prosjekter går ut på utvikling av nye sensorer og nyttelaster som benytter radar og/eller hyperspektrale kamera, autonom måling og navigasjon eller dataprosessering om bord på droner og sanntids deling av data og samhandling med andre aktører. 
  • Typiske operative prosjekter går ut på å utvikle risikoanalyser, risikomatriser, samsvarsdokumentasjon og operative prosedyrer som skaper forutsetningen for at luftfartsmyndighetene og andre regulerende myndigheter kan utstede driftstillatelser for droneoperatører.
Nils Håheim-Saers

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Droner og autonome systemer

Mer info om Nils

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter