Gå rett til innhold
<
<
Stian

Stian Andre Solbø

Konstituert forskningsleder Drones and Autonomous Systems

ssol@norceresearch.no
+47 975 86 835
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Jeg har doktorgrad i satellittfjernmåling, og har jobbet med fjernmåling fra droner siden 2005. Min forskningsgruppe var pioner med BVLOS operasjoner i Norge. De første årene var det mye bruk av droner for innhenting av data for miljø- og klimaforskning. I de senere årene har det blitt mer industri- og næringsrettet fokus med prosjekter innen instrumentering og sensorutvikling. Der hvor vi de første årene stort sett måtte produsere egne droner fordi det bare var militært utstyr som hadde de kapasitetene vi behøvde, til en pris som var uoppnåelig i forskningsverden, har nå sivil droneindustri blitt moden med mange aktører og solid utvalg av modne hyllevaresystemer.

I dagens prosjektportefølje hjelper vi typisk kundene med å utvikle morgendagens løsninger for eksisterende og fremtidige droner. Typiske prosjekter går på utvikling av nye sensorer og nyttelaster som benytter radar og/eller hyperspektrale kamera, autonom måling og navigasjon eller dataprosessering om bord på droner og sanntids deling av data og samhandling med andre aktører.

Jeg har erfaring med å lede prosjekter både mot industri, offentlige etater og akademia. Både norske og utenlandske partnere.

Stian Andre Solbø

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Droner og autonome systemer

Mer info om Stian

Se profil i Cristin

Åpne CV

Publikasjoner
Kompetansesenter for luftfartbaserte tjenester (KSLT) - Sluttrapport – NORCE Norwegian Research Centre 2020
A review of unmanned vehicles for the detection and monitoring of marine fauna – Marine Pollution Bulletin 2019
Monitoring marine mammals using unmanned aerial vehicles: Quantifying detection certainty – Ecosphere 2018
Unmanned aerial system nadir reflectance and MODIS nadir BRDF-adjusted surface reflectances intercompared over Greenland – The Cryosphere 2017
Droner i utmarksbaserte næringer. (8/2016) – Norut 2016
Changes in greening in the high Arctic: Insights from a 30 year AVHRR max NDVI dataset for Svalbard – Environmental Research Letters 2016
Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard – Ottar 2016
Using "structure-from-motion" photogrammetry in mapping snow avalanche debris – Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 2015
Monitoring cultural heritage environments in Svalbard – Smeerenburg, a whaling station on Amsterdam Island – EARSeL eProceedings 2015
Sensitive on-chip methane detection with a cryptophane-A cladded Mach-Zehnder interferometer – Optics Express 2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London – The Polar Journal 2015
Imaging Sea Ice Structure by Remote Sensing Sensors – Proceedings - International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions 2015
Single-mode limit and bending losses for shallow Rib Si3N4 waveguides – IEEE Photonics Journal 2015
Temperature sensitivity of waveguide Mach-Zehnder interferometer – Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2014
High-performance Visualization of UAV Sensor and Image Data with Raster Maps and Topography in 3D – International Journal of Image and Data Fusion 2014
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt