Droner

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE er ledende i Norge på utvikling av dronesystemer i luft og på vann, samt drone baserte sensorer og tjenester. Vi utvikler tilpassede fartøy, styringssystemer, kommunikasjonssystemer, luftdyktighet og sjødyktighet.

Vi utvikler sensorer og integrerer disse inn i plattformer, egne eller kundens. Vi utvikler algoritmer for datanalyse og har systemer for sanntids kontroll, datainnsamling, dataanalyse, datadistribusjon og visualisering.

NORCE er ledende i Norge på dronebasert tjenesteutvikling, regelverk, operasjonskonsept, risikoanalyse og risikovurdering.

Prosjekter

Aktuelt