Droner

NORCE utvikler systemer for bruk av autonome farkoster på mange felt: Miljøovervåkning, klimakartlegging, sivil beredskap og datainnsamling.

Aktuelt