Droner

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Norce har lang erfaring med måleplattformer for bruk i sjø og arktiske farvann. Vi har tidligere utviklet blant annet drivbøyer, ICEX (flydroppet meteorologisk Instrument) og ES300 (sonar for isfjell). Disse erfaringene har vi tatt med oss til seilbøyen, og nå også til en elektrisk drevet overflatedrone. Vi har også viktig erfaring fra oljeindustrien (nedihullsutstyr) som også kan brukes inn mot en drone.

Aktuelt