Droner

Droner med måleplattformer for forskning

NORCE er ledende i Norge på utvikling av dronesystemer i luft og på vann, samt drone baserte sensorer og tjenester. Vi utvikler tilpassede fartøy, styringssystemer, kommunikasjonssystemer, luftdyktighet og sjødyktighet.

Vi utvikler sensorer og integrerer disse inn i plattformer, egne eller kundens. Vi utvikler algoritmer for datanalyse og har systemer for sanntids kontroll, datainnsamling, dataanalyse, datadistribusjon og visualisering.

NORCE er ledende i Norge på dronebasert tjenesteutvikling, regelverk, operasjonskonsept, risikoanalyse og risikovurdering.

Kontaktperson
Frank Ådland

Autonome systemer og IoT Overingeniør - Bergen

frad@norceresearch.no

+47 469 56 833

Relevante forskergrupper
Se alle forskergrupper
Se alle forskergrupper

Aktuelt

Dronetrusselen kan møtes med et kompetanseløft

Aktuelt

NORCEs forskningsfly – hva kan det brukes til?