Gå rett til innhold
<
<
Rolf-Ole

Rolf-Ole Rydeng Jenssen

Forsker

roje@norceresearch.no
+47 56 10 71 19
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Rolf-Ole Rydeng Jenssen tok en BSc-grad i automasjon og en MSc-grad i anvendt fysikk og matematikk fra Norges arktiske universitet (UiT) i henholdsvis 2014 og 2016. Hans MSc-arbeid fokuserte på snøstratigrafimålinger med UWB-radar. I 2021 mottok Jenssen sin Ph.D. grad fra UIT hvor han fokuserte på UAV-radarutvikling for arktiske applikasjoner som overvåking av snø- og havisforhold. Siden 2021 har han jobbet som forsker ved NORCE i Tromsø.

Rolf-Ole Rydeng Jenssen

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Ubemannede flysystemer eller droner

Forskergrupper

Droner og autonome systemer

Mer info om Rolf-Ole

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin