Gå rett til innhold
<
<
Kan ha tatt stort skritt mot å bekjempe den globale plastforurensningen

Kan ha tatt stort skritt mot å bekjempe den globale plastforurensningen

Aktuelt

Publisert: 21.05.2024
Oppdatert: 22.05.2024

Thomas Hovmøller Ris

NORCE deltok på FNs fjerde forhandlingsrunde om en global plastavtale, også kalt INC-4, i Ottawa, Canada. Resultatet fra denne forhandlingsrunden ble et avansert utkast til avtaletekst og konkrete planer om videre arbeid frem mot INC-5. Målet er å signere en avtale om global plastforurensning innen utløpet av 2024.

Lene Kristin Hansen, Kunstneren Ben Vong Wong presnterte installasjonen "Turn off the Plastic Tap" på FNs plastkonferanse i Ottawa., Inc4 2, ,

Kilde:
Lene Kristin Hansen

Kunstneren Ben Vong Wong presnterte installasjonen "Turn off the Plastic Tap" på FNs plastkonferanse i Ottawa.

Plastforurensningen øker, både lokalt og globalt. Det blir produsert mer plast og vi bruker større mengder plast på nye måter i mange ulike produkter.

Mye av plasten ender opp i havet og skyller på land, også her i Norge, i viker, på øyer og langs hele norskekysten.

Den mest synlige plasten er kanskje ikke den farligste. Det er derimot mikroplasten. Mikroplast er bitte små plastbiter som kommer fra plastsøppel som brytes ned i naturen eller som sliter seg løs fra emballasje, beholdere og tekstiler.


Et ambisiøst mål, men dette kan være et stort skritt mot å bekjempe den økende plastforurensningen

Lene Kristin Hansen

Lene Kristin Hansen, Lene Kristin Hansen deltok på INC-4 på vegne av NORCE, Ottawa, <p>Lene Kristin Hansen</p>, Selfie av kvinne foran vindu med utsikt til bylandskap.

Kilde:
Lene Kristin Hansen

Lene Kristin Hansen deltok på INC-4 på vegne av NORCE

2 500 delegater fra 170 land deltok på FNs fjerde forhandlingsrunden om en global plastavtale, også kalt INC-4, i Ottawa, Canada 23-29 april i år.

Resultatet fra denne forhandlingsrunden ble et avansert utkast til avtaletekst og konkrete planer om videre arbeid frem mot INC-5 . Målet er å signere en avtale om global plastforurensning innen utløpet av 2024.

– Det er et ambisiøst mål, men dette kan være et stort skritt mot å bekjempe den økende plastforurensningen som truer våre hav og miljø, sier bærekraftsansvarlig i NORCE Lene Kristin Hansen som deltok på INC-4 på vegne av NORCE

NORCE bidrar med kunnskap til forhandlingene om en global plastavtale

Problemet med mikroplast har NORCE ved North Atlantic Microplastic Centre (NAMC) jobbet med siden oppstart i 2020. Gjennom NAMC jobber vi for å identifisere kildene til mikroplastforurensning, slik at vi kan utvikle målrettede tiltak for å redusere utslippene. Vi intensiverer kunnskapsbygging og formidling om miljøutfordringene knyttet til mikro- og nanoplast, og hvordan dette påvirker både miljøet og menneskers helse.

Plastforurensning er slik ikke bare et lokalt problem, det er en global utfordring som krever internasjonalt samarbeid og handling. For å oppnå bærekraftige mål, som nedkjøling av klimaet og bevarelse av økosystemer, må vi se helheten. Mikroplastforurensning er en del av dette bildet.

Lene Kristin Hansen, 2 500 delegater fra 170 land deltok på FNs fjerde forhandlingsrunden, Inc4, <p>Lene Kristin Hansen, NORCE</p>, Fullsatt konferansal mog debattpanel på scenen i bakgrunnen.

Kilde:
Lene Kristin Hansen

2 500 delegater fra 170 land deltok på FNs fjerde forhandlingsrunden

, Pressekonferanse på INC-4., Inc4 5, ,

Pressekonferanse på INC-4.

North Atlantic Microplastic Centre

NAMC- North Atlantic Microplastic Centre, ledes av NORCE, og har som mål å mobilisere ledende forskere nasjonalt og internasjonalt for raskest mulig å forstå hvor mye mikroplast som finnes i omgivelsene og risikoen ved dette.

Lær mer om NAMC på sentrets nettsider.