Gå rett til innhold
<
<
Investeringsbeslutninger i energi- og havnæringer: Betydning for Norges økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraft

Investeringsbeslutninger i energi- og havnæringer: Betydning for Norges økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraft

Hvilke skattesystem sikrer mest mulig samfunnsøkonomisk optimale investeringer i hav- og energinæringer? Dette er et viktig spørsmål å stille seg med de utfordringer Norge står overfor. Tre sentrale utfordringer er:

  • å sikre verdiskaping og handelsbalanse i tråd med gradvis reduksjon i aktivitet i petroleumssektoren
  • å støtte gradvis diversifisering mot nye, ikke-fossile næringer
  • å opprettholde bosetting og økonomisk aktivitet utenfor de store byregionene

Målet med forskningsprosjektet er å analysere faktorer som påvirker verdiskapning, eksportinntekter og sysselsetting i hav- og energisektoren, og hvordan politikkutforming med tanke på investeringer, bidrar til økonomisk velferd i Norge. Petroleumssektoren til havs har en særlig økonomiske betydning for norsk økonomi, og vi vil derfor spesielt se på den.

Hav og energinæringener representerer årlig 40-60% av de samlede næringslivsinvesteringene i Norge. Investeringer er, sammen med naturressurser, arbeidskraft og innovasjon, en sentral driver for økonomisk vekst.

Investeringer er også viktig for å få til det grønne skiftet, det vil kreve enorme investeringer innen for eksempel havvind, hydrogen, CO2-lagring, batterier.

Historisk har investeringer i hav- og energinæringer vært veldig viktig for å opprettholde en desentralisert sysselsetting.

Investeringsbeslutninger påvirkes av skattesystemet, selskapene foretar investeringsbeslutninger basert på forventet nåverdi av investeringene etter skatt. Et korrekt utformet skattesystem prøver finansiere samfunnets behov på en mest mulig effektiv måte, dvs. med lavest mulig effektivitetstap i form av for høye eller for lave investeringer.

I dette prosjektet undersøker vi derfor hvilke skattesystem som sikrer mest mulig samfunnsøkonomisk optimale investeringer i hav- og energinæringer?

Hva er den optimale kombinasjonen av:

  • nøytrale skatter som ikke fører til samfunnsøkonomiske effektivitetstap / velferdstap
  • vridende skatter som skal føre til bedre ressursutnyttelse (f.eks. miljøavgifter)


Prosjektet, som vil være en blanding av teoretiske studier, numeriske modelleringer og konkrete casestudier, består av fem arbeidspakker:

  1. Investeringsadferd i lys av ulike former for markedssvikt
  2. Investeringsadferd i lys av ulike skatteformer
  3. Case: "Oljeskattepakkens" virkninger på investeringer og økonomi
  4. Spillover-effekter av investeringer i hav- og energinæringer
  5. Agglomerasjonseffekter og ringvirkninger av investeringer i hav- og energinæringer

Kontaktperson

Atle Blomgren

Seniorforsker - Stavanger

atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24

Prosjektfakta

Navn

Investeringsbeslutninger i energi- og havnæringer: Betydning for Norges økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraft

Status

Periode

01.08.21 - 30.06.24

Sted

Stavanger

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Offshore Norge

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Atle Blomgren
Atle Guttormsen
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev