Gå rett til innhold
<
<
Bård

Bård Misund

Forsker I

bami@norceresearch.no
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Bård Misund

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Innovasjon og næring

Mer info om Bård

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Kort rapport – Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020
Regulation of salmon aquaculture towards 2030: Incentives, economic performance and sustainability – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Hovedrapport – Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020
Rents and profits in Norwegian Aquaculture – NORCE Samfunn 2020
Rents in Norwegian Fisheries – NORCE Samfunn 2020
Aquaculture management 2030 – A scientific summary report – Nofima AS 2020
Economic rent taxation in salmon aquaculture – Universitetet i Stavanger 2020
Balansert forslag om lakseskatt – Fiskeribladet 2020
Determinants of variation in aquaculture profits – Social Science Research Network (SSRN) 2020
Sustainable growth, resource rent and taxes in aquaculture – Social Science Research Network (SSRN) 2020
Kan regulere oss ut av krisen – Dagens næringsliv 2020
Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019 – NORCE 2019
Støtter særskatt på havbruk – Fiskeribladet 2019
Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019 – Norce Research 2019
Oil and gas investments: effect of oil price fluctuations – IAEE International Conference 2019
Bærekraftig vekst for flere – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Fiskebæsj-skam – Dagbladet 2019
Om å skite i eget reir – Vesteraalens Avis 2019
- Misvisende om investeringer i havbruk fra Ørebech – Fiskeribladet 2019
Misvisende om investeringer i havbruk – nordnorskdebatt.no 2019
Misvisende om investeringer i havbruk - Nationen – Nationen 2019
Reflekterer forwardkurven til Fish Pool markedets forventninger om lakseprisen? – iLaks.no 2019
Store investeringer i havbruksnæringen – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Betydelige investeringer i utviklingstillatelser – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Fremtidens sjømatnæring - bærekraftig vekst eller stagnasjon? – Fiskeribladet 2019
Høyere kostnader på land enn vellykket drift i sjø – Kyst.no 2019
Særskatt i havbruksnæringen: Det er bare tiden og veien igjen – iLaks.no 2019
The case and cause of salmon price volatility – Marine Resource Economics 2018
Varsko her! – Norsk Fiskeoppdrett 2018
Varsko her! Sykliske priser! – Kyst.no 2018
Universitetet og havet – Stavanger Aftenblad 2018
Volatility Spillovers In The UK Natural Gas Market – IAEE International Conference 2018
Er lukkede anlegg det eneste alternativet for Tromsø? – nordnorskdebatt.no 2018
Lusevarsling – grunnlaget for neste generasjon lusebekjempelse – iLaks.no 2018
Lukkede anlegg har fortsatt en vei å gå – Stavanger Aftenblad 2018
Er lukkede oppdrettsanlegg svaret på miljøproblemer og fiskevelferd, og hva med lønnsomheten? – Stavanger Aftenblad 2018
Ønsker Naturvernforbundet å avvikle næringen? – Stavanger Aftenblad 2018
Havbruksnæringen står overfor noen sentrale veivalg – Sysla 2018
Urban skattejakt kan utarme distriktene – Dagens næringsliv 2018
Lite gjennomtenkt av MDG – iLaks.no 2018
To tax or not to tax, that is the question – iLaks.no 2018
Skatt og miljøkrav kan kvele havbruket – Dagens næringsliv 2018
En høyt skattet laks – IntraFish Media AS 2018
En høyt skattet laks – Dagens næringsliv 2018
A contract market in the first-hand trade of wild-caught fish – Nofima AS 2018
Big Fish: The valuation of the world's largest salmon farming companies – Marine Resource Economics 2018
Volatilitet i laksemarkedet – Samfunnsøkonomen 2018
Takeover likelihood in the oil and gas industry: firm-specific, macroeconomic or industry-specific causes? – Journal of Energy Markets 2018
Exploration vs. acquisition of oil and gas reserves: Effect on stock returns – Cogent Economics & Finance 2018
Common and fundamental risk factors in shareholder returns of Norwegian salmon producing companies – Journal of Commodity Markets 2018
Hva er verdien på en konsesjon? – IntraFish Media AS 2017
Exploration risk in international oil and gas shareholder returns – Journal of Energy Markets 2017
Hvem tar risikoen? – iLaks.no 2017
Accounting Method Choice and Market Valuation in the Extractive Industries – Cogent Economics & Finance 2017
Se alle publikasjoner på Cristin