Gå rett til innhold
<
<
Ragnar Tveterås

Ragnar Tveterås

Forsker I

ratv@norceresearch.no
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Ragnar Tveterås

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Arbeidsliv

Mer info om Ragnar Tveterås

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Profitability differences between public and private firms: The case of Norwegian salmon aquaculture – Aquaculture Economics & Management 2021
Senter for innovasjonsforsking, ein premissleverandør for praksis og politikk – Forskningspolitikk 2021
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Kort rapport – Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020
Vindkraft og havbruk sammen ut på havet – Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin 2020
Digital og bærekraftig omstilling (I supplement "Økonomisk rapport 2020 for Stavanger regionen") – Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin 2020
Rammebetingelser og Oslo – Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin 2020
Regulation of salmon aquaculture towards 2030: Incentives, economic performance and sustainability – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Hovedrapport – Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020
Sameksistens i havrommet blir en utfordring – Fiskeribladet 2020
Veikart for bærekraftig vekst i havbruk til havs er på vei – Fiskeribladet 2020
Rents and profits in Norwegian Aquaculture – NORCE Samfunn 2020
Rents in Norwegian Fisheries – NORCE Samfunn 2020
Aquaculture management 2030 – A scientific summary report – Nofima AS 2020
Economic rent taxation in salmon aquaculture – Universitetet i Stavanger 2020
iPROCESS innovation - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - 2020:00981 A – SINTEF Ocean AS 2020
Differentiation in the Atlantic salmon industry: A synopsis – Aquaculture Economics & Management 2020
Bærekraftige særskatter, eller kvalt av skatter? – Fiskeribladet 2020
Lus og søksmål – Fiskeribladet 2020
Balansert forslag om lakseskatt – Fiskeribladet 2020
Determinants of variation in aquaculture profits – Social Science Research Network (SSRN) 2020
Sustainable growth, resource rent and taxes in aquaculture – Social Science Research Network (SSRN) 2020
Kan regulere oss ut av krisen – Dagens næringsliv 2020
Lukkede anlegg i sjø trenger riktige rammebetingelser – Fiskeribladet 2020
Sjømat kan bidra til jobber etter korona – Fiskeribladet 2020
Sjømat kan bidra til jobber etter korona – Fiskeribladet 2020
Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019 – NORCE 2019
Stor risiko for at vi går glipp av lønnsomme investeringer med særskatt på laks – Fiskeribladet 2019
Støtter særskatt på havbruk – Fiskeribladet 2019
A global blue revolution: Aquaculture growth across regions, species, and countries – Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 2019
Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019 – Norce Research 2019
Area collaboration in Norwegian aquaculture – Nofima AS 2019
Havbruk til havs – Fiskeribladet 2019
Digitalisering i havbruk – en het potet – Fiskeribladet 2019
Litt skatt nå eller mer i framtiden? – Fiskeribladet 2019
Tid for ny kontrakt – Fiskeribladet 2019
Lærdommene fra Forus IKDP – Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin 2019
Det grønne skiftet koster- men hvor mye? – Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin 2019
Bærekraft handler om å balansere – Fiskeribladet 2019
Bærekraftig vekst for flere – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Innovation in seafood value chains: the case of Norway – Aquaculture Economics & Management 2019
Store investeringer i havbruksnæringen – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Betydelige investeringer i utviklingstillatelser – Norsk Fiskeoppdrett 2019
A fish out of water? Survival of seafood products from developing countries in the EU market – Marine Policy 2019
Høyere kostnader på land enn vellykket drift i sjø – Kyst.no 2019
Global finfish production review and forecast: Nearly doubled in a decade – Global Aquaculture Advocate 2018
Jakten på de optimale havbrukslokalitetene – Fiskeribladet 2018
Er lavutslippsregionen realistisk? – Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin 2018
En plan regionen ikke har råd til – Stavanger Aftenblad 2018
Grunn til å rope varsko – Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin 2018
Er lukkede anlegg det eneste alternativet for Tromsø? – nordnorskdebatt.no 2018
Se alle publikasjoner på Cristin