Hvordan fremme arbeidsmarkedsdeltakelse blant kronisk syke (PROCHRO)?

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt forsterket av ulike regjeringer siden den gang. Det å utvide kunnskapen om hvordan man kan forlenge og øke arbeidsmarkedsdeltakelsen til de kronisk syke bør være av stor interesse da selv en liten økning kan representere betydelige positive endring i livskvalitet og dessuten gi reduksjoner i samfunnsmessige kostnader. Forventningene er at alderen for å pensjonere seg vil stige i årene som kommer. Dette gjør det desto mer viktig å se nærmere på arbeidsmarkedsmuligheten og arbeidsmarkedstilpasningen til de kronisk syke, siden forekomsten av kroniske sykdommer trolig vil øke med alderen. Strukturelle, organisatorsiske og økonomiske faktorer i kommunene kan skape uønsket variasjon i kvalitet, omfang og fordeling av helse-, arbeidsmarkeds- og velferdstjenester. I dette prosjektet studerer vi om slik variasjon har betydning for arbeidsmarkedsdeltakelsen til de kronisk syke.