Gå rett til innhold
<
<
ELEXIA

ELEXIA

Bergen kommune, Dokken i Bergen, en av tre piloter i ELEXIA, et EU HORIZON prosjekt ledet av NORCE, med fokus på å finne løsninger for smart energibruk., Dokken-området Bergen, , Dronebilde tatt over byområde, du ser by, havner og fjord

Kilde:
Bergen kommune

Dokken i Bergen, en av tre piloter i ELEXIA, et EU HORIZON prosjekt ledet av NORCE, med fokus på å finne løsninger for smart energibruk.

ELEXIA er et EU HORIZON Europa – finansiert prosjekt for å planlegge og bygge fremtidens byregioner med sikte på optimalisert energibruk og energiplanlegging samt nullutslipp. NORCE leder arbeidet på vegne av 22 partnere i åtte land.

ELEXIA skal utvikle verktøy som skal testes i tre piloter. Pilotene befinner seg i ulike geografiske, klimamessige og økonomiske miljø i Europa; en i industrihavnemiljøet i byen Sines i Portugal, nummer to i det urbane-by-knutepunktmiljøet i Høje-Taastrup og fjernvarme overføringssystemet i Stor-København i Danmark og den tredje er her i Norge, konkret her i Bergen, knyttet til Dokken, havne- og lagerområdet midt i byen som skal omdannes til en ny bydel med industri, næringsliv og boliger i skjønn forening.

Prosjektet handler, noe forenklet, om å finne de mest effektive og optimale energiløsningene på områdenivå. Målet er nullutslipp av klimagasser, både direkte utslipp fra anleggsfase og driftstid men også indirekte utslipp er med i regnestykket.

Gjennom ELEXIA-prosjektet vil alle nyte godt av kunnskap fra alle tre piloter. I de tre pilotene skal vi demonstrere fordelene med energivektorintegrasjon (strøm, varme, kjøling, gass) og sektorintegrasjon (energi, transport, avfall og vann).

Vi integrerer energi vektorer og sektorer sammen i fleksible system og samtidig må vi for å få til det, gå gjennom alle mekanismer som i dag hindrer dette. Det vil si regelverk og markedsbetingelser som ikke premierer slik smart energibruk og nullutslippstankegang.

De tre pilotene er bevisst ulike med tanke på eksisterende miljø, arealbruk og fase i utvikling. Pilotene er også ulike ut ifra (nasjonale/ regionale) rammebetingelser for energiregulering og handlingsrom for effektivisering og optimalisering.

Vi sørger for at kunnskap fra alle tre piloter brukes på tvers for å optimalisere energibruk i de ulike pilotene, samt at vi bygger en digital tvilling som skal sikre at man underveis i bygging og planlegging kan teste ut alternativer til energiløsninger på tidlige stadium.

ELEXIA-prosjektet er forankret i EU Green deal og EU-strategien for Energy System Integration, i tråd med Parisavtalen og FN’s 2030 Agenda.

Prosjektet er finansiert gjennom EU's forskningsprogram Horizon Europe I&A med avtalenummer 101075656.

 • Danmark: DTU- Technical University Denmark; Høje-Taastrup Kommune; TMROW; CLIMIFY; Vestegnens Kraftvarmeselskab IS; ENFOR AS;

  Center Denmark APS EU Digital Innovation Hub

 • Hellas: WINGS ICT Solutions; Core Innovation; Cores Innovation Centres
 • Finland: VTT Technical Research Centre of Finland
 • Norge: NORCE - Norwegian Research Centre; City of Bergen; BIR; BIR Infrastructure AS; BKK Nett; EVINY Thermo
 • Spania: Fundacion TECNALIA Research and Innovation
 • Portugal: APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A; EDP Labelec
 • Polen: AMC TECH
 • Storbrittania: University of Durham

Kontaktperson

Peter Breuhaus

Sjefsforsker - Stavanger

pebr@norceresearch.no
+47 51 87 50 77
+47 920 19 066

Prosjektfakta

Navn

ELEXIA

Status

AKTIV

Periode

01.10.22 - 30.09.26

Sted

Stavanger

Totalt budsjett

11.000.000 EUR

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

EU HORIZON EUROPE I&A

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Magdalena Gogstad
Arlene Åsheim
Lola Rodriguez
Kate L. Dy
Gunn Janne Myrseth
Rune Rolvsjord

Samarbeidspartnere

EDP Labelec (PT); Technical University Denmark DTU (DK); VTT Technical Research Centre of Finland (FI); Fundacion TECNALIA Research and Innovation (ES); Center Denmark (DK); Høje Taastrup Municipality (DK); City of Bergen (NO); TMROW (DK); BIR (NO); BIR Infrastructure AS (NO); WINGS ICT Solutions (EL); CLIMIFY (DK); Vestegnens Kraftvarmeselskab IS (DK); Core Innovation (EL); Cores Innovation Centres (EL); ENFOR (DK); BKK Nett (NO); EVINY Thermo (NO); APS – Administracao Dos Portos de Sines e DO Algarve, S.A.(PT); AMC TECH (PL); Durham University (UK)

Hold deg oppdatert på forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev