<
<
Energipolitikk

Energipolitikk

Politisk rammeverk, markedsregulering, energiplanlegging, forbrukerperspektiv

Energipolitikk

Energipolitikk

Einar Leknes

Forskningsleder Klima, miljø og bærekraftig utvikling - Stavanger
eile@norceresearch.no
+47 51 87 51 31
+47 920 87 805

Marie Louise Ljones

Forsker III - Bergen
malj@norceresearch.no
+47 56 10 72 56

Søren Djørup

Forsker II - Stavanger
sodj@norceresearch.no
+47 51 87 51 30

klima, miljø, bærekraft
Klima- og miljørisiko
Klima- og miljørisiko

Aktuelt

Europeisk energiprosjekt ledes fra NORCE