Gå rett til innhold
<
<
Europeisk energiprosjekt ledes fra NORCE

Europeisk energiprosjekt ledes fra NORCE

Aktuelt

Publisert: 03.10.2022
Oppdatert: 23.02.2023

Gunn Janne Myrseth

I dag samles 22 partnere fra åtte land til oppstart i Bergen. Under ledelse av NORCE skal man gjennom tre piloter, en i Bergen, en i København og en i havnebyen Sines i Portugal, planlegge og bygge fremtidens byregioner med sikte på optimalisert energibruk og energiplanlegging og nullutslipp.

Bergen kommune, Dokken i Bergen er en av tre piloter i ELEXIA, et 100 millioners EU HORIZON Europa prosjekt ledet av NORCE med fokus på å finne løsninger for smart energibruk. Foto: Bergen kommune, Dokken-området Bergen, , Dronebilde tatt over byområde, du ser by, havner og fjord

Kilde:
Bergen kommune

Dokken i Bergen er en av tre piloter i ELEXIA, et 100 millioners EU HORIZON Europa prosjekt ledet av NORCE med fokus på å finne løsninger for smart energibruk. Foto: Bergen kommune

– Mål med ELEXIA er reduserte CO2-utslipp, økt energieffektivitet samt bedre ressurseffektivitet, forteller Peter Breuhaus, prosjektleder for ELEXIA og sjefsforsker i NORCE og legger til;
– Prosjektet handler, noe forenklet, om å finne de mest effektive og optimale energiløsningene. Målet er nullutslipp av klimagasser, både direkte utslipp fra anleggsfase og drifttid men også indirekte utslipp er med i regnestykket.

ELEXIA er et EU Horizon Europe-prosjekt, ledet av NORCE og forankret i EU Green deal og EU-strategien for Energy System Integration, i tråd med Parisavtalen og FN’s 2030 Agenda. Det er bevilget rundt 100 millioner kroner til prosjektet over fire år.

Pilotene befinner seg i ulike geografiske, klimamessige og økonomiske miljø i Europa; en i industrihavnemiljøet i byen Sines i Portugal, nummer to i det urbane by-knutepunktmiljøet i Høje-Taastrup og fjernvarme overføringssystemet i Stor-København i Danmark og den tredje er her i Bergen, knyttet til Dokken, havne- og lagerområdet midt i byen som skal omdannes til en ny bydel med industri, næringsliv og boliger i skjønn forening.

– De tre pilotene er bevisst ulike med tanke på eksisterende miljø, arealbruk og fase i utvikling. Pilotene er også ulike ut ifra (nasjonale/ regionale) rammebetingelser for energiregulering og handlingsrom for effektivisering og optimalisering. Vi har slik skapt en komplementær kunnskapspakke og dette gir derfor store områder av ulike applikasjoner, forteller Breuhaus.

Gjennom ELEXIA-prosjektet vil alle nyte godt av kunnskap fra alle tre piloter. I de tre pilotene skal vi demonstrere fordelene med energivektorintegrasjon (strøm, varme, kjøling, gass) og sektorintegrasjon (energi, transport, avfall og vann).

Prosjektet er finansiert gjennom EU's forskningsprogram Horizon Europe I&A.

Kontakt

Peter Breuhaus

Sjefsforsker - Stavanger
pebr@norceresearch.no
+47 51 87 50 77
+47 920 19 066

Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev