Gå rett til innhold
<
<
Marie

Marie Louise Ljones

Forsker III

malj@norceresearch.no
+47 56 10 72 56
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Marie Louise Ljones har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2021) innenfor disiplinen administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Institutt for politikk og forvaltning. I tillegg har hun mastergrad i naturvitenskap fra Universitetet i Bergen (2008) innenfor disiplinen medisinsk cellebiologi (biokjemi). Marie har flere års arbeidserfaring fra studie- og prosjektadministrasjon, både fra Universitet i Bergen og fra Uni Research/NORCE Norwegian Research Centre. I dag jobber hun som samfunnsforsker i forskningsgruppen Klima, Miljø og Bærekraft hvor tverrfaglige problemstillinger står i fokus.

For tiden er Marie involvert i flere internasjonale samarbeidsprosjekt som ser på "offentlig og sosial aksept" i forbindelse med teknologier og metoder som kan bidra til det grønne skiftet, spesielt innenfor energifeltet. Her inngår "Stakeholder engagement" og "Social acceptance" som en viktig del av arbeidet, og metoder som gjerne blir brukt er intervju, fokusgrupper, workshops og deliberative arrangement.


Som statsviter med tyngde i administrasjon og organisasjonsvitenskap har man tilegnet seg kunnskap om politikk, forvaltning og organisasjon, og man har studert hvordan samfunnsstyring på kommunalt, fylkeskommunalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå henger sammen. Marie interesserer seg spesielt for politiske og regulatoriske problemstillinger innenfor energifeltet, herunder studier av samfunnsmessige aspekt ved forbybar energiproduksjon, sektorkobling og systemintregrasjon.

I 2021 leverte Marie en masterstudie om Det internasjonale energibyrået (IEA) og hvordan organisasjonen legitimerer egen autoritetsutøvelse på det globale plan.

Lenke til noen av Maries aktive prosjekt:

Marie Louise Ljones

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Marie

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter