Gå rett til innhold
<
<
Marie

Marie Louise Ljones

Forsker III

malj@norceresearch.no
+47 56 10 72 56
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Marie Louise Ljones har mastergrad i statvitenskap fra Universitetet i Bergen (2021) innenfor disiplinen administrasjon og organisasjonsvitenskap. I tillegg har hun mastergrad i naturvitenskap fra Universitetet i Bergen (2008) innenfor disiplinen medisinsk cellebiologi/biokjemi. Marie har flere års arbeidserfaring fra studie- og prosjektadministrasjon, både fra Universitet i Bergen og Uni Research (nå NORCE Norwegian Research Centre). I dag jobber hun som samfunnsforsker i forskningsgruppen Klima, Miljø og Bærekraft hvor tverrfaglige problemstillnger står i fokus.

For tiden er Marie involvert i flere prosjekt som ser på "offentlig og sosial aksept" (public acceptance) i forbindelse med teknologier og metoder som kan bidra til det grønne skiftet.

Som statsviter innenfor disiplinen administrasjon og organisasjonsvitenskap har man tilegnet seg kunnskap om politikk, forvaltning og organisasjon, og man har studert hvordan samfunnsstyring på kommunalt, fylkeskommunalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå henger sammen. Marie interesserer seg spesielt for det internasjonale/globale nivået, herunder studier av internasjonale organisasjoner. I 2021 leverte Marie en masterstudie om det internasjonale energibyåret (IEA) og hvordan organisasjonen legitimerer egen autoritetsutøvelse i det globale systemet.


Marie er også tilknyttet Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) hvor hun jobber som produksjonsredaktør i tidsskriftet Voices: A World Forum for Music Therapy (ISSN 1504-1611).

Marie Louise Ljones

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Marie

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter