Gå rett til innhold
<
<
Akustisk fiberoptisk trafikkovervåking

Akustisk fiberoptisk trafikkovervåking

, Foto: Statens vegvesen, Test Skilting Crop, ,

Foto: Statens vegvesen

Veitrafikkovervåking i sanntid er en svært relevant applikasjon av distribuert akustisk sensing (DAS). NORCE har sammen med Statens vegvesen utført et prosjekt med bruk av DAS for å samle inn og analysere trafikkinformasjon for å bedre trafikksikkerheten på europavei E8 i Skibotndalen.

I dette prosjektet ble det foreslått ulike løsninger for valg av fiberoptiske kabler og kabelinstallasjon, både for eksisterende tofeltsveg og for bygging av ny tofeltsveg. Disse løsningene ble realisert av Statens vegvesen som fysiske kabelinstallasjoner langs utvalgte teststeder langs E8 i Skibotndalen (Gardeborgbakken og Sidnodevva). NORCE gjennomførte feltmålinger sammen med Statens vegvesen på to prøveplasser langs E8 i Skibotndalen i februar og august 2018. Målingene ble utført under kontrollerte forhold, det vil si med stengt vei og med to fastmonterte prøvekjøretøyer. Egnetheten til de ulike kablene og installasjonsmetodene ble evaluert og signalanalysemetodikk ble utviklet basert på NORCEs utviklingsplattform for distribuert akustisk sensing (DAS) inkludert NORCE intern DAS-interrogator.

I 2019 ble det utført ytterligere felttester for å evaluere sanntids trafikkflytanalyse med vanlig «live» trafikk, og test av algoritmer for deteksjon av trafikk hendelser fra systemet.

Foto: Jeremy Cook, Skibotndalen, E8 Skilt Crop, ,

Kilde:
Foto: Jeremy Cook

Skibotndalen

Det ble også demonstrert signalrespons fra ulike trafikkhendelser.

Prototypeløsningen ble demonstrert og resultatene formidlet sammen med Statens vegvesen. NORCE har til hensikt å fortsette å bidra til å øke bevisstheten rundt praktisk bruk av fiberoptisk trafikkmålingsteknologi.

Kontaktperson

Ranveig Nygaard Bjørk

Forskningsleder Measurement Science - Bergen

rabj@norceresearch.no
+47 913 35 305

Prosjektfakta

Navn

Akustisk fiberoptisk trafikkovervåking

Status

CONCLUDED

Periode

02.06.17 - 31.12.19

Sted

Bergen

Totalt budsjett

2.500.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

The Norwegian Public Roads Administration
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev