Gå rett til innhold
<
<
Sarah

Sarah Eileen Gasda

Forskningsleder Computational Geosciences and Modelling

sgas@norceresearch.no
+47 56 10 71 14
+47 905 08 106
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Bakgrunn

Jeg er for tiden Forskningssjef ved NORCE Energy og Professor II ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen. Jeg leder det nasjonale Petrosenteret Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR), som de neste 8 årene skal forske på og utvikle ny kunnskap om hvordan undergrunnen kan benyttes i det grønne skiftet. Senteret er tildelt av Norges Forskningsråd, og UiB er hovedpartner i senteret.

Jeg begynte i NORCE i 2011 (tidligere Uni Research) i Bergen som seniorforsker før jeg ble forfremmet til Chief Scientist i 2018. Jeg har doktorgrad i sivil- og miljøteknikk fra Princeton University i 2008. Jeg ble også tildelt et postdoktorstipend ved University of North Carolina i Chapel Hill, Department of Environmental Science and Engineering, finansiert av KAUST (King Abdullah University of Science and Technology).

Min forskning og ekspertise er innen beregningsmetoder og modellering av flerfasestrøm i porøse medier med særlig fokus på geologisk CO2-lagring. I løpet av de siste 20 årene har forskningen bidratt til å forbedre vår forståelse av langsiktig lagring og inneslutning av CO2, inkludert potensialet for lekkasje fra eldre brønner og feil. Jeg har nylig fokusert på å forstå rollen som press i storskala lagring og søke mer effektive kommersielt-klare verktøy for å vurdere områder i bassengskala for utvikling av gigatonne-lagring. Jeg undersøker også aktivt flerfysiske prosesser under CO2-lagring i utarmede olje-/gassreservoarer relatert til endring av fuktbarhet og tyngdekraftdrevet blandbar flom. Jeg gleder meg også til å jobbe i nylig tildelte prosjekter for hydrogen (H2) energilagring i undergrunnen, hvor vi skal modellere laboratorie-baserte observasjoner av koblede biogeokjemiske og flytprosesser som påvirker effektivitet av sesongbasert energilagring.

Jeg leder for tiden forskergruppen i Computational Geosciences and Modelling, en tverrfaglig gruppe med 11 faste forskere og 2 postdoktorer med doktorgrad i ingeniørfag, anvendt matematikk, fysikk eller informatikk. Kjernen i forskningsgruppens aktivitetssenter rundt Open Porous Media-initiativet (OPM), et samarbeidsprosjekt for åpen kildekode-programvareutvikling, og Nasjonalt IOR-senter. Forskningsgruppens prosjektportefølje er fokusert innen CCUS og IOR, men inkluderer også mindre prosjekter innen medisinsk teknologi, klimamodellering, mikroplastforurensning og geotermisk energi. Gruppen søker å bruke modellering og simuleringskompetanse mot nye applikasjoner innen energi, klima og miljø.

Forskningsresultater

Jeg har etablert en sterk forskningsresultat: 60 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter og konferanseartikkler, ledelse av 15+ CCS - and H2-relaterte prosjekter.

Langsiktige akademiske bransjepartnerskap har spilt en aktiv rolle i forskningen min. Som doktorgradsstudent var prosjektet mitt en del av Carbon Mitigation Initiative, et langsiktig forskningssenter finansiert av BP. Da jeg begynte i NORCE, var jeg en del av det vitenskapelige lederskapet i Forskningssenter i Miljøvennlig Energi FME-SUCCESS, som ble delvis finansiert av industri, blant annet Equinor, DEA, Octio. I det siste årene har jeg prosjekter i samarbeid med TOTAL, Equinor, Aker Solutions, Wintershall-DEA, og FME NCCS.

Professional Service

Jeg tjener for tiden som assisterende redaktør for International Journal of Greenhouse Gas Control (IJGGC) siden 2019, som er en fantastisk måte å holde oversikt over ny utvikling innen CCUS-forskning. Jeg også sitter i styret for Petroleum Geoscience med fokus på anvendelse av geofag til CO2-lagring, energilagring og energiomstilling.

Jeg er også aktiv i internasjonale nettverk som har til oppgave å koordinere forskning for å oppfylle globale mål for storskala CCS-distribusjon, inkludert EERA CCS JP og IWG9. I tillegg har jeg fungert som panelmedlem for Mission Innovation: CCUS Expert's Workshop.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin