Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 10.12.2021
Oppdatert: 08.08.2022

Norges forskningsråd bevilger 80 millioner kroner til NORCE-ledet petroleumssenter. De 8 neste årene skal forskerne utvikle ny kunnskap om hvordan undergrunnen kan benyttes i det grønne skiftet.

NORCE fikk i dag tildelt Forskningssenter for petroleum (Petrosenter). NORCE skal lede Petrosenteret Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR), med UiB som hovedpartner.

– Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen av Forskningssenter for petroleum, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

Også olje- og energiminister Marte Mjøs Persen gratulerer forskningsmiljøene i NORCE med sentertildelingen:

– Jeg vil gratulere miljøene i både Bergen og Stavanger med denne viktige tildelingen. Forskning og teknologiutvikling er sentralt for å sikre verdiskaping, for å utvikle industrien i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse fra petroleumsnæringen kan brukes i nye næringer. Det blir spennende å følge resultatene fra begge sentrene i årene som kommer, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Bygger på tiår med kompetanse

NORCE skal bygge på flere tiår med petroleumskompetanse, for å møte morgendagens utfordringer – når petroleumsreservoaret skal drives av fornybar energi. Hensikten med forskningssenteret er grunnleggende forståelse og forbedrede digitale metoder for reservoardrift. Kunnskapen skal bidra til effektiv forvaltning og forskningsbaserte beslutninger, når petroleumsreservoaret i fremtiden skal drives av fornybar energi.

– Med denne tildelingen skal NORCE bidra med utviklingen av ny kunnskap om hvordan reservoarene kan benyttes i det grønne skiftet, for å sikre fremtidens energiløsninger. Norge er verdensledende på kompetanse innen blant annet reservoarteknologi, simulering og digitalisering og det er denne kompetansen vi nå skal benytte i omstillingen av norsk sokkel mot det grønne skiftet, sier Wallevik.

- Norge er verdensledende på kompetanse innen blant annet reservoarteknologi, simulering og digitalisering og det er denne kompetansen vi nå skal benytte.

Foto: Thor Brødreskift, Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik., NORCE - Kristin Wallevik 2, <p>Foto: Thor Brødreskift</p>, Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik.

Kilde:
Foto: Thor Brødreskift

Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik.

Morgendagens reservoar

Den grønne omstillingen på norsk sokkel er full av utfordringer og muligheter. Morgendagens reservoarer vil bli drevet av elektrisk energi. Reservoardriften vil endres på grunnleggende måter når vi går fra en stabil drift med gassturbiner til en dynamisk drift med fornybar energi. Reservoaret kan også bli en del av energimiksen. Overskuddsenergi kan lagres i undergrunnen i formen av hydrogen for å balansere store variasjoner i energiproduksjon som er typisk for fornybar energi.

– Vi vet mye om undergrunnen, men ikke i fremtidens kontekst. Vi har forskningstema som få har begynt å tenke på, men som er viktig i overgangen til grønn og fornybar energi. Vi må tenke langsiktig! I dette senteret har vi nå mulighet til bred og kreativ testing av undergrunnen i trygge omgivelser, før industrien skal ta metodene i bruk, sier Sarah Gasda, leder for petroleumssenteret og forskningsleder i NORCE.

NORCE - Sarah Gasda, <p>Foto: NORCE</p>, Sarah Gasda, forskningsleder i NORCE

Sarah Gasda

Sarah Gasda er forskningsleder i NORCE, og skal lede det nye Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR). (Foto: NORCE).

Elektrifisering av virksomheten på norsk sokkel med fornybar energi sammen med næringsvekst innen hydrogen- og karbonlagring er sentrale deler av industriens strategi for den grønne omstillingen. Utslipp til havs står for mer enn 25 prosent av Norges klimagassutslipp.

- Dette er en spennende mulighet til å bygge et nasjonalt kunnskapsknutepunkt rundt førsteklasses ekspertise fra flere tiår med erfaring innen petroleumsteknologi og reservoarstyring. Industrien står overfor kritiske beslutninger innenfor en stadig mer kompleks og dynamisk setting av det grønne energisystemet. Vi må begynne å omstrukturere vår tenkning og reservoararbeidsflyt i dag hvis vi skal møte morgendagens nullutslippsambisjoner, sier Gasda.

Elektrifisering av petroleumsplattformer er nødvendig for å drastisk kutte utslippene innen 2030 og mot nesten nullutslipp innen 2050. Anslått etterspørsel etter hydrogen- og karbonlagring er videre knyttet til ambisiøs regional avkarbonisering gjennom EUs Green Deal.

Fremtidens energimiks

– Dette var en fantastisk nyhet, all ære og store gratulasjoner til Sarah Gasda og hennes team som har jobbet for å få dette senteret. Skal man få et slikt senter i regi av Forskningsrådet, må man både vise til høy internasjonal kvalitet i forskning og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Dette har vi klart her og det er en stor bragd, sier Aina Berg, konserndirektør NORCE Energi.

Forskningssenter for petroleum (Petrosenter) er en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Målet er å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev