Rune Storvold

Forskningsleder Drones and Autonomous Systems
Mobil: +47 934 16 169
Epost: rust@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Aktuelt

Publikasjoner